Franchise - Henvender sig til virksomheder der indgår fastprisaftaler på vores virksomhedsløsning med deres kunder

Hovedessensen i aftalen - Salg af personalesystem til rekrutteringen inkl. jobannoncering på virksomhedens hjemmeside, anbefalJOB, Facebook og LinkedIn.

I fakturerer hver måned kunden iht. den aftale I indgår med kunden og vi fakturerer Jer kr. 399/måned pr. kundeløsning.

 

Vores franchise koncept er ret enkelt her på anbefalJOB, og er kun tiltænkt de kunder med hvem I indgår en fastprisaftale omkring anvendelsen af vores personalesystem til rekruttering, og samtidig jobannoncering på virksomhedens hjemmeside, anbefalJOB, Facebook og LinkedIn.

 

En typisk case 

Gå ind på en given virksomheds hjemmeside og under ledige stillinger. Står der en e-mail adresse som modtager af ansøgningen, har virksomheden som oftest her ikke noget personalesystem til at håndtere rekrutteringen. Dette vil give dem store udfordringer, specielt når den nye persondataforordning snart træder i kraft - læs mere her

I kontakter kunden og sælger nu denne en fastprisaftale gennem Jer, hvormed kunden får adgang til:

  • Ubegrænset jobannoncering på anbefalJOB – kundens annonce vises på kundens hjemmeside, anbefalJOB, Facebook og LinkedIn
  • Kunden kan tilføje filmklip til alle annoncetyper, der vises direkte inde på jobannoncen, og kunden kan aktivere dusører til jobopslaget såfremt dette ønskes
  • Kunden får adgang til et internt personalesystem, der holder styr på rekrutteringen fra a-z, professionelt og iht. persondataforordningen.

 

Hvad skal det koste fastsætter I 

Men sammenhold med hvad det koster andre steder og de nye muligheder kunderne får - læs mere her

Sammenholder vi priser på personalesystemer der nemt når op på kr. +100.000 (implementering, uddannelse, drift, licenser, abonnement, efteruddannelse), og sammenholder vi priser på jobannoncering generelt, så får kunden nu både personalesystem og jobannonceringen med gennem Jer, og det er Jer der forhandler prisen med kunden!

 

Afregning

Hver gang I sælger en kundeløsning tilsender vi Jer et unikt kunde ID, som kunden skal anvende i forbindelse med afslutningen af jobannoncen – dette kunde ID sikrer, at anbefalJOB ikke sender faktura ud til kunden!

anbefalJOB fakturerer Jer kr. 399/måned pr. kunde ID vi har registreret kørende hos Jer.

Prisen på denne interne afregning regulerer anbefalJOB årligt og iht. forbrugerprisindekset.

 

Aftalens ophør og opsigelse

I kan fra dag til dag opsige et kunde ID. anbefalJOB sender her en faktura på kr. 399,- og herefter sendes der ikke yderlig.

Et kunde ID er unikt og knyttet op på den enkelte kundes CVR nummer. anbefalJOB forbeholder sig retten til at lukke en kundekonto, såfremt det registreres, at et kunde ID bliver anvendt mellem flere virksomheder. anbefalJOB kontakter Jer altid inden en kundekonto lukkes.

Aftalen forløber herudover så længe I har aktive kunde ID’er, som I fakturerer Jeres kunder på!

 

Jeres arbejde i forbindelse med aftalen

Udover salgsarbejdet kan I helt individuelt aftale med kunden, om I skal være dem behjælpelig med at oprette deres jobannoncer og virksomhedsprofil.

I vil også skulle hjælpe kunden med at få udformet en FeedBox, der viser kundens jobannoncer inden på virksomhedens hjemmeside. Dette vil være et lille samarbejde mellem kunden, Jer og administrator på hjemmesiden. En Feedbox kan oprettes og lægges ind på en given hjemmeside på under 30 minutter!

På anbefalJOB anbefaler vi anvendelsen af tjenesten feed.mikle.com, som er en gratis tjeneste – men det findes et hav af andre muligheder, og kender administrator af hjemmesiden alt til.

Inden I kan oprette denne Feedbox, sender vi Jer en lille RSS/XML kode, der viser kundens jobannoncer og kun dennes jobannoncer, og vi sender Jer også det unikke kunde ID som kunden skal anvende fremdeles.

 

Hvordan kommer vi i gang

Brug vores kontaktformular her på siden, så kontakter vi Jer, med henblik på et godt og frugtbart samarbejde, og som vi også lukker af med en gensidig samarbejdsaftale, der samler sammen på ovenstående.

 

 

Eksempel på FeedBox

Sådan kunne en FeedBox se ud som skal vises på kundens hjemmeside. Den kan udformes i form og design fuldstændig som kunden ønsker det, så det passer ind på deres hjemmeside, og her anbefaler vi tjenesten feed.mikle.com

 

 

 

 

Uddybning af priser - rekrutteringsværktøjet

 

 

Uopfordret 12 mdr.

 

Fastpris 6 mdr.

Fastpris 12 mdr.

Virksomhedsprofil med videoklip

Ja

Ja

Ja

Antal stillingsopslag

1

Ubegrænset

Ubegrænset

Håndtering af kandidater og ansøgninger

Ubegrænset

Ubegrænset

Ubegrænset

Eksponering på LinkedIn

Ja

Ja

Ja

Eksponering på Facebook

Ja

Ja

Ja

Geneksponering efter 10 dage på LinkedIn

 

 

 

Ja

Geneksponering efter 10 dage på Facebook

 

 

 

Ja

Deling via LinkedIn

Ja

Ja

Ja

Deling via Facebook

Ja

Ja

Ja

Deling via Twitter

Ja

Ja

Ja

Visning af videoklip på stillingsopslag

Ja

Ja

Ja

Automatisk sletning af kandidater og ansøgninger efter 6 måneder

Ja

Ja

Ja

Databehandleraftale 

Ja

Ja

Ja

Mulighed for at gemme stillingsopslag

Ja

Ja

Ja

Antal brugere / antal e-mail adresser

2

4

Mulighed for løbende redigering i stillingsopslag

Ja

Ja

Ja

Automatisk svar til ansøger - bekræftelse på modtagning af ansøgning

Ja

Ja

Ja

Udsend massesvar (f.eks. afslag til flere)

Ja

Ja

Ja

E-mail notifikation ved ny ansøgning modtaget 

Ja

Ja

Ja

Slet kandidat, ansøgning og CV på forlangende

Ja Ja Ja

Antal aktive læsere af opslag vises

Ja

Ja

Ja

Statistikker på fremdrift

Ja

Ja

Ja

Pris

kr. 2.999

kr. 6.999

kr. 11.999

 

Alle løsninger kan opsiges fra dag-til-dag uden bindinger eller forpligtelser.  Ved opsigelse kører Jeres løsning blot perioden ud og der opkræves ikke yderlig. Man er således ikke er bundet til os, såfremt man ikke har behov for et rekrutteringsværktøj mere.