Diabetesforeningen

Diabetesforeningen er en interesseorganisation, der siden 1940 har støttet diabetikere. I dag har vi ca. 85.000 medlemmer og er dermed en af Danmarks største patientforeninger.

Vi kæmper for dig med diabetes

I Diabetesforeningen kæmper vi diabetikernes sag. Vi arbejder for at forbedre livsvilkårene for mennesker med diabetes og sætte diabetes på den politiske dagsorden.

Tre indsatsområder

Vi arbejder inden for tre indsatsområder:

  • At forebygge diabetes
  • At leve godt med diabetes
  • At helbrede/forske i diabetes

 

 

 

Diabetesforeningen kommer til verden

Diabetesforeningen så dagens lys den 12. december 1940 under navnet ”Landsforeningen for Sukkersyge”. Der blev oprettet afdelinger rundt om i landet, og foreningen mødte hurtig stor sympati og forståelse.

Fra bare 72 medlemmer voksede foreningen støt til i dag, hvor den har en massiv medlemsskare af diabetikere, pårørende, behandlere og personer, der gerne vil støtte op om den gode sag.

Diabetesforeningen er med afsæt i de hidtidige erfaringer fulgt med den samfundsmæssige udvikling og har i de sidste år gennemgået en modernisering af såvel hovedkontor som organisation.

Foreningen fremstår således i dag som en moderne, professionel interesseorganisation, stadig godt bakket op af en stor medlemsskare og frivillige.

Medlemsblad

Allerede i 1941 udkom det første medlemsblad ”Tidsskrift for Sukkersyge”, som oprindeligt havde fokus på, hvordan diabetikere skulle leve for at bevare arbejdsevnen.

I dag bliver bladet udgivet 4 gange årligt, og i takt med samfundsudviklingen har bladet også udviklet sig til at komme vidt omkring de mange forskellige aspekter, der er ved at leve et liv med diabetes.

Medlemsbladet udvikles i retning af et ”livsstilsmagasin”, som beskæftiger sig med såvel forebyggelse, livet med diabetes samt forskning herunder strategisk forskning.

Hvad skal barnet hedde?

Både Diabetesforeningen og medlemsbladet har skiftet navn gennem tiderne. Det oprindelige navn blev i 1984 ændret til ”Diabetesforeningen, Landsforeningen for Sukkersyge” og i 1985 fulgte medlemsbladet efter og tog navneforandring til ”Diabetes, Tidsskrift for Sukkersyge”.

De daglige betegnelser ”Diabetesforeningen” og medlemsbladet "Diabetes", som bliver anvendt i dag, blev vedtaget ved de nye vedtægter i 2008.

Økonomi

Efterhånden som medlemmerne blev flere og Diabetesforeningen voksede, blev økonomien langsomt forbedret. Foreningen ansøgte om bidrag fra kommuner, amter, pengeinstitutter og erhvervsvirksomheder til arbejdet.

I den gode økonomis ånd blev der oprettet to fonde. En støttefond, som skulle sikre, at ubemidlede medlemmer kunne komme på de specielle sukkersygehospitaler samt en fond, der gjorde det muligt at arrangere sommerlejre for børn med diabetes.

Sociale mærkesager

Lige fra begyndelsen forhandlede Diabetesforeningen med offentlige myndigheder for at sikre diabetikere bedst mulige vilkår i det danske samfund. Blandt andet i forbindelse med ansættelsesvilkår i det offentlige og skattelettelser på grund af diabetikeres ekstra udgifter til kost og medicin. F.eks. kæmper Diabetesforeningen for, at behandling af diabetikere har samme høje kvalitet i hele landet.

Som en del af den offentlige mobilisering startede Diabetesforeningen tidligt med at arrangere offentlige møder og høringer for at forbedre behandlingen af diabetes, de sociale forhold og diabetikerens dagligdag.

Efter Diabetesforeningens nye vedtægter beskæftiger Diabetesforeningen sig sundhedsmæssigt såvel som socialt i dag med forebyggelse, livet med diabetes samt forskning herunder strategisk forskning.

Børne- og ungdomsboliger

Gennem tiden har Diabetesforeningen ejet forskellige pensionater rundt om i landet som støtte til børn og unge med diabetes. Bl.a. åbnede Diabetesforeningen et børnehjem i København, som senere flyttede til Faarevejle, og i dag er blevet til diabetikerhjemmet ’Solglimt’.

Derudover har Diabetesforeningen haft forskellige ungdomspensioner rundt om i landet, som dog blev nedlagt i starten af 1970’erne. Pensionaterne kunne ikke længere få offentlige tilskud og samtidig faldt antal beboere, da de unge diabetikere hellere ville bo for sig selv og samtidig var bedre rustet til dette end tidligere generationer.

Ferie under trygge forhold

Udover boligtilbud har Diabetesforeningen også haft en Feriekoloni (Skærven), som blev oprettet i 1954 for børn i forskellige aldre. Her fik børnene mulighed for at holde ferie, uden at deres diabetes var en hindring.

Skærven tilbød også kursusophold sidst i 70’erne og først i 80’erne for mødre med diabetesbørn under den skolepligtige alder. Senere blev kurserne udvidet til hele familien. Diabetesforeningen solgte Skærven i 1998.

Årlige Events

Støt Børn med Diabetes har sine rødder helt tilbage til Diabetesforeningens oprindelse, hvor foreningen blev stiftet med det formål at hjælpe børn og unge med diabetes. I 1950 fik Diabetesforeningen lov til at afholde landsindsamlingen Sukkersyge Børns Dag, der i dag hedder Støt Børn med Diabetes.

Indsamlingsmetoden har skiftet gennem årene, men det oprindelige formål var og er; at rejse penge til at forbedre tilværelsen for børn og unge med diabetes.

Verdens Diabetes Dag blev afholdt for første gang som international mærkedag i 2007 og blev fejret verden over. Fællesnævneren for alle arrangementerne den dag er en blå cirkel, som symboliserer forenet støtte til diabetessagen.

Globalt set lever mere end 246 millioner mennesker i dag med diagnosen diabetes. For at sætte verdensomspændende fokus på diabetessagen, har FN gjort 14. november til en international mærkedag for diabetes.

Diabetesforeningens skrabelotteri er en årligt tilbagevendende begivenhed og en af foreningens vigtigste indtægtskilder.

Overskuddet fra lotteriet går til at sikre, at foreningen kan holde børne- og familiekurser, støtte forskning i diabetes, oplyse om forebyggelse og kæmpe diabetikernes sag over for politikere og myndigheder.

Lodderne sælges i dag på gader og stræder af Diabetesforeningens frivillige og tusindvis af børn, unge og voksne fra en lang række af idrætsforeninger, skoler og klubber.