AskovFonden

AskovFonden er en non-for-profit organisation, der i 75 år har udviklet proaktive løsninger i forhold til samfundets aktuelle sociale problemer. Vi har seks afdelinger og tilbyder hjælp og støtte til over 2.000 mennesker hvert år.

Vi dokumenterer og indsamler viden om vores sociale indsatser og er desuden optaget af at afprøve og konsolidere nye finansieringsmodeller for bæredygtigt socialt arbejde.

 

BLOG

Helle Øbo

HELLE ØBO

Administrerende Direktør 
AskovFonden

AskovFonden arbejder på højtryk i samarbejde med relevante aktører i forhold til at skabe den rigtige platform for bæredygtigt social impact investing i Danmark.

Her kan du læse lidt om hvad sociale Investeringer er og hvorfor vi synes det er vigtigt

Sociale investeringer står i øjeblikket højt på den politiske dagsorden. Al sund fornuft tilsiger, at det er bedre at forebygge end at behandle. En række projekter i landene omkring os har over de seneste år vist, at sociale investeringsprogrammer kan være et effektivt værktøj til at omforme vision til virkelighed. Nu er tiden komme til at prøve dette af i Danmark, og vi er allerede godt i gang.

 

 

Mir Skolerne Askovfonden        Dialog mod vold Askovfonden      Askov hus Askovfonden

 

ASPA Askovfonden      Børnehuset Askovfonden     KBH+ Askovfonden

 

AskovFonden Struenseegade 9, 4 sal
AskovFonden søger fire analytisk og metodisk stærke praktikanter til vores afdeling i København. Så har du lyst til at prøve kræfter med projektarbejde, analyser og formidling, så er det måske dig vi leder efter. Vi søger to praktikanter med start til februar 2020 og to praktikanter med start til september 2020. Sæt din teoretiske viden i spil Med et praktikophold i AskovFonden får du mulighed for at bringe din teoretiske viden i spil, og være med til at skabe fremtidens velfærdsløsninger. Vi arbejder med en pallette af samfundsvidenskabelige metoder. Fokusgruppeinterviews, personlige interviews og spørgeskemaundersøgelser og du skal have lyst til at udvide dine kompetencer inden for blandt andet planlægning, gennemførelse og formidling af evalueringer og analyser (fx på børne-, unge, beskæftigelses-, udsatte- eller sundhedsområdet). Vi arbejder for at skabe en bæredygtig fremtid, og bedre vilkår for udsatte mennesker i Danmark. Vi har et særligt skærpet fokus på sociale investeringsmodeller. Vi forestiller os, at du studerer statskundskab, sociologi eller antropologi, og at du er blandt de bedste på din årgang. Dine vigtigste opgaver: Planlægning og bistand i forbindelse med dataindsamling (fx interview og observation eller design, opsætning og gennemførelse af surveys) Databehandling af kvantitativ og kvalitativ data Statistiske analyser Kvalitative og deskriptive analyser Afrapportering og formidling af analyseresultater i forskellige formater (fx rapporter og oplæg). Du besidder følgende evner og indstilling: Du brænder for og er god til at tænke og arbejde analytisk og metodisk Du skriver korrekt og godt dansk, og du kan formidle komplekse sammenhænge Du kan arbejde selvstændigt, men du kan også være en holdspiller Du har en positiv indstilling og tænker i løsninger frem for problemer Du tager ansvar for, at dine opgaver altid bliver løst bedst muligt og til tiden Du har godt humør og socialt engagement. Hvad tilbyder vi? Indblik i livet som analytiker, og udvikling af dine metodemæssige færdigheder. Du får gode kollegaer i både chefer og medarbejdere. Involvering i mange forskellige typer af opgaver i hele projektcyklus fra design og planlægning over dataindsamling/interview til analyse og afrapportering. Vejledning og feedback, så du får et højt fagligt udbytte. Du vil hurtigt blive vist tillid og ansvar, hvis du viser evner og den rette indstilling. Der er tale om et fuldtidsforløb, men vi tilbyder stor fleksibilitet i forhold til arbejdets tilrettelæggelse, således det evt. er muligt at følge et fag ved siden af din praktik. Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Annika Svensson på  asv@askovfonden.dk Ansøgningsfrist 29. november 2019 Om AskovFonden AskovFonden er en NGO med mere end 75 års erfaring i at skabe sociale løsninger og inklusion for udsatte mennesker i Danmark. I AskovFondens 6 afdelinger arbejder vi for at skabe bedre vilkår for udsatte mennesker i Danmark. Vi tilbyder hjælp og støtte til mere end 2000 mennesker hvert år med det mål, at de får styrken og modet til at tage ansvar og ejerskab for deres eget liv og det samfund de er en del af. Læs mere om AskovFonden her
30 Okt, 2019
AskovFonden København, Danmark
AskovFonden er en NGO, der udvikler løsninger på samfundets aktuelle sociale problemer. Som medarbejder i AskovFonden, er du med til at  bygge relationer til udsatte borgere i Danmark med det mål, at de får styrken og modet til at tage ansvar for deres eget liv og det samfund, de er en del af. I et samarbejde med AskovFonden går borgerne fra at være en omkostning til at blive et aktiv i og for samfundet. Du er altid velkommen til at sende os en uopfordret ansøgning. Vi behandler naturligvis din ansøgning dybt fortroligt, og du hører fra os, når og hvis vi har noget at tilbyde dig.
27 Aug, 2018