Askovhus

Askovhus har over 20 års erfaring med indsatser til borgere med spiseforstyrrelser.

Askovhus tilbyder en lang række forskellige rehabiliterende og terapeutiske indsatser til borgere med spiseforstyrrelser, og vi har over 20 års erfaring med målgruppen. Askovhus er en del af NGO’en AskovFonden, der arbejder nonprofit med at udvikle sociale løsninger til udsatte i samfundet.

 

Askovhus’ historie
Askovhus har siden 1983 fokuseret på rehabilitering og social træning af sårbare unge i aldersgruppen 17 år og opefter.

Gennem AskovFondens samarbejde med Socialpsykiatrien og deres fælles samarbejde med Rigshospitalets Anoreksiklinik, fandt man i sin tid frem til, at oprettelsen af et specialiseret tilbud til mennesker med spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd ville være meningsfuldt.

Herigennem opstod Askovhus, og vi har siden 1994 haft et formaliseret samarbejde med Rigshospitalets Anoreksiklinik omkring udslusning og specialiseret rehabilitering af langtidsindlagte patienter. Siden 2009 har vi også haft et tilsvarende samarbejde med Gentofte Hospitals Klinik for Spiseforstyrrelser.

 

 

Askovhus Åboulevard 40, København N, Danmark
I Askovhus kan du blive frivillig, hvis du har en god idé til at lave en enkeltstående event eller et afgrænset aktivitetsforløb over flere ugers varighed for vores beboere. Det kan være, du er god til håndarbejde, at du drømmer om at starte et kor eller, at du har erfaring med teater og lyst til at facilitere rollespil med beboerne. Som frivillig i Askovhus er du med til at skabe indhold i en hverdag, der ofte er præget af sygdom og behandling. Det er vigtigt, du er robust, indfølende og ansvarsfuld samtidigt med, at du er god til at inspirere med din lyst på livet.   Lidt mere omkring os Askovhus tilbyder over 20 års erfaring med indsatser til borgere med spiseforstyrrelser Askovhus tilbyder en lang række forskellige rehabiliterende og terapeutiske indsatser til borgere med spiseforstyrrelser, og vi har over 20 års erfaring med målgruppen. Askovhus er en del af NGO’en AskovFonden, der arbejder nonprofit med at udvikle sociale løsninger til udsatte i samfundet.   Askovhus’ historie Askovhus har siden 1983 fokuseret på rehabilitering og social træning af sårbare unge i aldersgruppen 17 år og opefter. Gennem AskovFondens samarbejde med Socialpsykiatrien og deres fælles samarbejde med Rigshospitalets Anoreksiklinik, fandt man i sin tid frem til, at oprettelsen af et specialiseret tilbud til mennesker med spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd ville være meningsfuldt. Herigennem opstod Askovhus, og vi har siden 1994 haft et formaliseret samarbejde med Rigshospitalets Anoreksiklinik omkring udslusning og specialiseret rehabilitering af langtidsindlagte patienter. Siden 2009 har vi også haft et tilsvarende samarbejde med Gentofte Hospitals Klinik for Spiseforstyrrelser.    
28 Aug, 2018
Fuldtid
Askovhus Åboulevard 40, 1.
Askovhus er et specialiseret tilbud til unge og voksne med spiseforstyrrelser.  Askovhus tilbyder en lang række forskellige rehabiliterende og terapeutiske indsatser til borgere med spiseforstyrrelser, og vi har over 20 års erfaring med målgruppen. Askovhus er en del af NGO’en AskovFonden, der arbejder nonprofit med at udvikle sociale løsninger til udsatte i samfundet. Vi søger af og til nye medarbejdere, og du er altid velkommen til at sende os en uopfordret ansøgning. Askovhus arbejder med specialiseret rehabilitering og social træning af sårbare unge mellem 17 og 35 år. Askovhus rummer botilbud, dagtilbud og ambulant psykologisk behandling. Vores medarbejdergruppe er tværfaglig og består bl.a. af pædagoger, lærere, psykologer, akademikere, socialrådgivere og studerende med relevant uddannelsesbaggrund. I Askovhus tager vi afsæt i personens situation, ønsker, mål og drømme. Dialektisk adfærdsterapi (DAT) udgør det metodiske fundament i vores arbejde med borgere, der lider af en spiseforstyrrelse. I det daglige anvender vi bl.a Feedback Informed Treatment (FIT) til løbende at evaluere og justere vores indsatser, så borgeren oplever den bedst mulige effekt.
21 Aug, 2018
Fuldtid
Askovhus Åboulevard 40, 1.
Askovhus er AskovFondens specialiserede behandlings- og rehabiliteringstilbud til borgere med spiseforstyrrelse. Askovhus er VISO-leverandør og tilbyder en lang række rehabiliterende og terapeutiske indsatser til voksne med spiseforstyrrelse, hvilke bl.a. inkluderer botilbud, beskæftigelsestilbud, færdighedstræningsgrupper og individuel terapi. Alle indsatser i Askovhus tager afsæt i dialektisk adfærdsterapi (DAT) og i Feedback Informed Treatment (FIT). Askovhus er i gang med at udvikle en tidlig indsats med satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen, så Askovhus fremadrettet kan tilbyde børn og unge med spiseforstyrrelse terapeutiske DAT-forløb bestående af individuelle samtaler og færdighedstræningsgrupper. Forløbet vil desuden omfatte en pårørendeindsats med samtaler og måltidstræning. Vi søger derfor to psykologer, der vil tage del i at udforme og udvikle DAT-behandlingsindsatsen til børn og unge samt varetage individuelle og gruppebehandlingsforløb med målgruppen af børn og unge samt deres forældre. Som psykolog i Askovhus vil du få mulighed for at få udviklende, faglige udfordringer og et tæt teamsamarbejde kombineret med selvstændige opgaver og forløb. Du vil blive tilknyttet en tværfaglig medarbejdergruppe bestående af bl.a. fire psykologer, socialrådgiver, miljøterapeutiske medarbejdere og forløbskoordinatorer med uddannelsesbaggrunde som socialpædagog, diætist, sygeplejerske og fysioterapeut. Du vil deltage i tværfaglig og individuel supervision, medarbejdermøder, DAT-teammøder og andre faglige aktiviteter. DAT-referencerammen fordrer, at du har kendskab til, erfaring med eller interesse for dialektisk adfærdsterapi, herunder i miljøterapi, da det vil være en del af det daglige arbejde at understøtte anvendelsen af DAT i alle indsatser i Askovhus. ARBEJDSOPGAVERNE BESTÅR AF: - Udvikling af DAT-behandlingsforløb til børn og unge med spiseforstyrrelse - Individuelle terapiforløb ud fra DAT - Færdighedstræning i gruppe ud fra DAT - Forældre- og familiesamtaler - Afholdelse af visitationssamtaler - Varetagelse af psykologiske undersøgelser - Varetagelse af krisetelefon som en del af et team på 10 personer - Deltagelse i medarbejdermøder, DAT-teammøder og andre faglige aktiviteter DET ER EN FORDEL, AT DU: - Har erfaring med at arbejde med personer med spiseforstyrrelse samt børn og unge - Har kendskab til og evt. erfaring med DAT og FIT - Besidder nysgerrighed, selvstændighed og engagement til at tage ansvar og handle - Kan skabe en tillidsfuld terapeutisk alliance med målgruppen - Trives med åbenhed og tværfagligt samarbejde - Kan bevare ro og overblik, når der er travlt VI TILBYDER: - En tværfaglig og dynamisk arbejdsplads med mange års erfaring med behandling og rehabilitering til personer med spiseforstyrrelse - Ansvar og medindflydelse - Supervision og kurser - Faglig sparring med interne og eksterne sparringspartnere - En kultur med engagerede kollegaer - At være en del af NGO’en AskovFonden ANSÆTTELSESVILKÅR OG -PROCEDURE Stillingen er på 37 timer og er en projektansættelse, der løber frem til 2021 med mulighed for forlængelse.  Ansøgningsfrist er torsdag d. 26. juli 2018 og ansættelsessamtaler afholdes mandag d. 31. juli. Tiltrædelse er 1. oktober 2018 eller snarest muligt. Ansøgning og CV sendes igennem anbefaljob.dk. YDERLIGERE OPLYSNINGER Yderligere oplysninger om Askovhus findes på askovhus.dk og på facebook.com/Askovhus . Vil du vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte direktør Line K. Sidenius, tlf. 23 43 72 42, eller psykolog Simone Kirkeskov Knudsen, tlf. 29 24 01 56. FAKTA OM ASKOVFONDEN AskovFonden er en NGO med 70 års erfaring i at skabe sociale løsninger og inklusion for udsatte mennesker i Danmark. I AskovFondens 6 afdelinger arbejder vi for at skabe bedre vilkår for udsatte mennesker i Danmark. Vi tilbyder hjælp og støtte til mere end 2000 mennesker hvert år med en vision om, at fremelske de ressourcer og kompetencer, den enkelte har og derved skabe en platform for forandring, hvor mennesket er i centrum. Læs mere på askovfonden.dk .
22 Jun, 2018
Deltid
Askovhus Kapelvej 55, Kapelvej, København, Danmark
Askovhus er AskovFondens specialiserede tilbud til unge og voksne med spiseforstyrrelser. Vi søger en engageret studentermedhjælper, som har lyst til at prøve kræfter med udviklings- og dokumentationsarbejde, sociale investeringer og praktiske opgaver.   Om Askovhus Askovhus arbejder med specialiseret rehabilitering og social træning af sårbare unge mellem 17 og 35 år. Askovhus rummer botilbud, dagtilbud og ambulant psykologisk behandling. Vores medarbejdergruppe er tværfaglig og består bl.a. af pædagoger, lærere, psykologer, akademikere, socialrådgivere og studerende med relevant uddannelsesbaggrund. I Askovhus tager vi afsæt i personens situation, ønsker, mål og drømme. Om stillingen Du vil overtage en studentermedhjælperfunktion på 10 timer om ugen. 5 timer bruges på akademisk og udviklende arbejde, og de sidste 5 timer går til at støtte op om praktiske opgaver i huset. Det akademiske arbejde indebærer bl.a. at du løbende skal assistere lederen, Line Sidenius, og andre medarbejdere med opgaver som kan være meget forskelligartet, herunder: researchopgaver, bistå med fondansøgningsprocesser, brainstorme og producere tekst til udviklingsprojekter. Derudover kan der forekomme opgaver i forbindelse med den nye datalovgivning samt arbejdet med at imødekomme Socialstyrelsens principper for ’lovende praksis’. Det forventes også, at du bliver involveret i arbejdet med sociale investeringer eftersom AskovFonden går en spændende tid i møde i efteråret med temaet - Sociale investeringer – hvordan udvikler vi fremtidens velfærd med en social bæredygtig bundlinje? Det praktiske arbejde er værdsatte opgaver, som bidrager til, at organisationen fungerer som den skal. Arbejdet indebærer ugentlig indkøb, indkøb af kontorartikler, vanding af blomster, håndtering af post mv. Derudover skal det månedlige regnskab, befordring og sygdom registreres mv. De praktiske opgaver løses i tæt samarbejde med en anden studentermedhjælper. Du vil holde til på Kapelvej 55 sammen med lederen, en kommunikationsansat, psykologer og akademiske medarbejdere.   VI REGNER MED AT DU: Har mindst ét ar tilbage på studiet. Er i gang med en videregående uddannelse på bachelor eller kandidatniveau inden for det sociale eller samfundsvidenskabelige område Har interesse for udviklings- og dokumentationsarbejde i teori og praksis - og evt. kendskab til FIT (feedback informed treatment) og SIB (social impact bonds) Er indstillet på, at stillingen indeholder praktiske opgaver såvel som administrative Er analytisk og metodisk stærk Har mod på at prøve kræfter med opgaver, analyse og udviklingsarbejde hvor vejen ikke altid er givet på forhånd Er indstillet på, at dine opgaver vil være på det administrative og udviklende niveau, og du skal derfor ikke arbejde direkte med de spiseforstyrrede deltagere. VI TILBYDER DIG: Et spændende studiejob, hvor du vil får indblik i hvordan en nonprofit organisation fungerer Et uformelt og tværfagligt arbejdsmiljø med spændende og gode kollegaer Sparringssamtaler i løbet af ansættelsen som sikrer at du får det optimale ud af dit studiejob Stor medindflydelse og stort ansvar  LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR: Arbejdstiden er 10 timer ugentligt, som typisk fordeles på to dage. Lyder dette spændende og som noget for dig, så send en ansøgning her.      Har du spørgsmål til studiejobbet er du velkommen til at kontakte Line Sidenius: 23437242 Ansøgningsfrist: snarest Tiltrædelse: Stillingen ønskes besat fra den 1. august eller snarest muligt derefter.   Læs mere om Askovhus på askovhus.dk , og besøg os på www.facebook.com/Askovhus
05 Jun, 2018
Deltid
Askovhus Åboulevard 40, 2200 København, Danmark
Brænder du for at arbejde i et dynamisk miljø med rehabilitering af sårbare unge med spiseforstyrrelser? Så tilbyder vi et attraktivt og udviklende lønnet studiejob. Askovhus arbejder med specialiseret rehabilitering og social træning af sårbare unge mellem 17 og 35 år. Askovhus rummer botilbud, dagtilbud og ambulant psykologisk behandling. Vores medarbejdergruppe er tværfaglig og består bl.a. af pædagoger, lærere, psykologer, akademikere, socialrådgivere og studerende med relevant uddannelsesbaggrund. Om jobbet som relationsmedarbejder Som relationsmedarbejder i Askovhus skal du bl.a.: Støtte beboerne i vores dagtilbud Støtte beboerne i deres lejligheder Fungere som rollemodel Indgå i spændende og udviklende relationer med beboerne Modtage månedlig supervision i dialektisk adfærdsterapi Deltage i samarbejdsmøder med den tværfaglige medarbejdergruppe Kunne forpligte dig for min. 2 år (og gerne mere) Arbejdet som relationsmedarbejder rummer desuden gode muligheder for, at du som menneske og studerende kan lære meget om den enkelte og gruppens hverdagsliv og tanker. Vi tilbyder pt. 2-4 vagter pr. uge i eftermiddags-/aftentimerne og mellem 9-16 timer pr. uge i gennemsnit. Du ansøger igennem anbefaljob.dk Om Askovhus Askovhus er VISO-leverandør og ligger på Nørrebro i København. Askovhus rummer både botilbud og ambulante behandlings- og rehabiliteringstilbud. I Askovhus tager vi afsæt i personens situation, ønsker, mål og drømme. Læs mere om Askovhus på askovhus.dk og besøg os på facebook.com/Askovhus Om AskovFonden AskovFonden er en NGO med 70 års erfaring i at skabe sociale løsninger og inklusion for udsatte mennesker i Danmark. I AskovFondens 6 afdelinger arbejder vi for at skabe bedre vilkår for udsatte mennesker i Danmark. Vi tilbyder hjælp og støtte til mere end 2000 mennesker hvert år med en vision om, at fremelske de ressourcer og kompetencer, den enkelte har og derved skabe en platform for forandring, hvor mennesket er i centrum. Læs mere på askovfonden.dk .
15 Maj, 2018
anbefalJOB    
CVR 38940104  -  © 2018