Askovhus

Askovhus har over 20 års erfaring med indsatser til borgere med spiseforstyrrelser.

Askovhus tilbyder en lang række forskellige rehabiliterende og terapeutiske indsatser til borgere med spiseforstyrrelser, og vi har over 20 års erfaring med målgruppen. Askovhus er en del af NGO’en AskovFonden, der arbejder nonprofit med at udvikle sociale løsninger til udsatte i samfundet.

 

Askovhus’ historie
Askovhus har siden 1983 fokuseret på rehabilitering og social træning af sårbare unge i aldersgruppen 17 år og opefter.

Gennem AskovFondens samarbejde med Socialpsykiatrien og deres fælles samarbejde med Rigshospitalets Anoreksiklinik, fandt man i sin tid frem til, at oprettelsen af et specialiseret tilbud til mennesker med spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd ville være meningsfuldt.

Herigennem opstod Askovhus, og vi har siden 1994 haft et formaliseret samarbejde med Rigshospitalets Anoreksiklinik omkring udslusning og specialiseret rehabilitering af langtidsindlagte patienter. Siden 2009 har vi også haft et tilsvarende samarbejde med Gentofte Hospitals Klinik for Spiseforstyrrelser.

 

 

Deltid
Askovhus Kapelvej 55, København, Danmark
Askovhus er AskovFondens specialiserede tilbud til unge og voksne med spiseforstyrrelser. Vi søger en engageret studentermedhjælper med flair for dokumentation, deskriptive analyser og formidling. Om Askovhus Askovhus arbejder med specialiseret rehabilitering og social træning af sårbare unge mellem 17 og 35 år. Askovhus rummer botilbud, dagtilbud og ambulant psykologisk behandling. Vores medarbejdergruppe er tværfaglig og består bl.a. af pædagoger, lærere, psykologer, akademikere, socialrådgivere og studerende med relevant uddannelsesbaggrund. I Askovhus tager vi afsæt i personens situation, ønsker, mål og drømme. Om stillingen I Askovhus udgør dialektisk adfærdsterapi (DAT) det metodiske fundament i vores arbejde med brugerne af vores tilbud. I det daglige anvender vi bl.a. Feedback Informed Treatment (FIT) til løbende at evaluere og justere vores socialpædagogiske indsatser. Vi evaluerer og dokumentere ligeledes med Askovfondens egen model, AIM (Assessment and Intervention Model). Som studentermedhjælper hos os vil du få kendskab til de mange metoder og få til opgave at bidrage til at indsamle, analysere og formidle resultater på baggrund af den indsamlede data både internt og eksternt. Stillingen som akademisk studentermedhjælper indbefatter derudover ad hoc opgaver så som: beskrivelser af de anvendte metoder i praksis, udarbejdelse af oplæg til undervisning, referatskrivning mv. VI REGNER MED AT DU: Har mindst ét år tilbage på studiet Er i gang med en videregående uddannelse på bachelor- eller kandidatniveau inden for det sociale eller samfundsvidenskabelige område Har interesse for dokumentations- og evalueringsarbejde i teori og praksis - og evt. kendskab til FIT Har erfaring med at lave deskriptiv statistik i Excel Er analytisk og metodisk stærk Har mod på selvstændigt at prøve kræfter med opgaver, analyse og udviklingsarbejde hvor vejen ikke altid er givet på forhånd Har lyst til at sætte dig ind i og være med til at udvikle vores praksis til gavn for brugerne Er indstillet på, at dine opgaver vil være på det administrative og udviklende niveau, og du skal derfor ikke arbejde direkte med borgere som har en spiseforstyrrelse.   VI TILBYDER DIG:    En spændende studentermedhjælperstilling hvor du vil får indblik i hvordan en nonprofit organisation fungerer Et uformelt og tværfagligt arbejdsmiljø med gode kollegaer Stor medindflydelse og ansvar   LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR: Arbejdstiden er 7 timer ugentligt fordelt på én dag dog med fleksibilitet ift. studie og ferie. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Line Sidenius: 23437242   Ansøgningsfrist: snarest Tiltrædelse: Stillingen ønskes besat fra den 1. november 2018 eller snarest muligt derefter.   Læs mere om Askovhus på askovhus.dk , og besøg os på www.facebook.com/Askovhus
23 Okt, 2018
Projektansættelse
Askovhus Kapelvej 55, København, Danmark
Askovhus er AskovFondens specialiserede tilbud til unge og voksne med spiseforstyrrelser. Til foråret 2019 søger vi en engageret praktikant, som har lyst til at prøve kræfter med udviklings- og dokumentationsarbejde samt sociale investeringer. AskovFondens tema, Sociale investeringer – hvordan udvikler vi fremtidens velfærd med en social bæredygtig bundlinje?, fortsætter ind i 2019. Som kommende praktikant forventer vi, at du skal bidrage til at identificere økonomiske og ikke-økonomiske resultatindikatorer til at kunne lave Social Impact Bonds (SIB) på Askovhus’ tilbud. Vi kan derudover fortælle, at dialektisk adfærdsterapi (DAT) udgør det metodiske fundament i vores arbejde med brugerne af vores tilbud. I det daglige anvender vi bl.a. Feedback Informed Treatment (FIT) til løbende at evaluere og justere vores socialpædagogiske indsatser. Vi evaluerer og dokumenterer ligeledes med Askovfondens egen model, AIM (Assessment and Intervention Model). Som praktikant hos os vil du få kendskab til de mange metoder og få ansvaret for at indsamle, analysere og formidle resultater internt og eksternt. VI REGNER MED AT DU: Er i gang med en videregående uddannelse på kandidatniveau inden for det sociale eller samfundsvidenskabelige område Har interesse for udviklings- og dokumentationsarbejde i teori og praksis - og evt. kendskab til FIT og SIB Har lyst til at sætte dig ind i og være med til at udvikle vores praksis til gavn for brugerne Er analytisk og metodisk stærk Har mod på at prøve kræfter med opgaver og analyse- og udviklingsarbejde, hvor vejen ikke altid er givet på forhånd Er indstillet på, at dine opgaver vil være på det administrative og udviklende niveau, og du skal derfor ikke arbejde direkte med borgere, som har en spiseforstyrrelse. VI TILBYDER DIG:    Et spændende praktikforløb, hvor du vil får indblik i hvordan en nonprofit-organisation fungerer Et uformelt og tværfagligt arbejdsmiljø med gode kollegaer Sparringssamtaler i løbet af praktikforløbet som sikrer, at du får det optimale ud af dit praktikforløb Stor medindflydelse og stort ansvar LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR: Der er tale om et ulønnet praktikophold af 2-3 måneders varighed med en ugentlig arbejdstid på ca. 30-37 timer dog med fleksibilitet ift. Studie og ferie. Praktikforløbet ligger efter aftale i foråret 2019. Har du spørgsmål til praktikforløbet er du velkommen til at kontakte Line Sidenius: 23437242   Ansøgningsfrist: snarest Tiltrædelse: April 2019 eller før   Læs mere om Askovhus på askovhus.dk , og besøg os på www.facebook.com/Askovhus      
23 Okt, 2018
Askovhus Åboulevard 40, København N, Danmark
I Askovhus kan du blive frivillig, hvis du har en god idé til at lave en enkeltstående event eller et afgrænset aktivitetsforløb over flere ugers varighed for vores beboere. Det kan være, du er god til håndarbejde, at du drømmer om at starte et kor eller, at du har erfaring med teater og lyst til at facilitere rollespil med beboerne. Som frivillig i Askovhus er du med til at skabe indhold i en hverdag, der ofte er præget af sygdom og behandling. Det er vigtigt, du er robust, indfølende og ansvarsfuld samtidigt med, at du er god til at inspirere med din lyst på livet.   Lidt mere omkring os Askovhus tilbyder over 20 års erfaring med indsatser til borgere med spiseforstyrrelser Askovhus tilbyder en lang række forskellige rehabiliterende og terapeutiske indsatser til borgere med spiseforstyrrelser, og vi har over 20 års erfaring med målgruppen. Askovhus er en del af NGO’en AskovFonden, der arbejder nonprofit med at udvikle sociale løsninger til udsatte i samfundet.   Askovhus’ historie Askovhus har siden 1983 fokuseret på rehabilitering og social træning af sårbare unge i aldersgruppen 17 år og opefter. Gennem AskovFondens samarbejde med Socialpsykiatrien og deres fælles samarbejde med Rigshospitalets Anoreksiklinik, fandt man i sin tid frem til, at oprettelsen af et specialiseret tilbud til mennesker med spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd ville være meningsfuldt. Herigennem opstod Askovhus, og vi har siden 1994 haft et formaliseret samarbejde med Rigshospitalets Anoreksiklinik omkring udslusning og specialiseret rehabilitering af langtidsindlagte patienter. Siden 2009 har vi også haft et tilsvarende samarbejde med Gentofte Hospitals Klinik for Spiseforstyrrelser.    
28 Aug, 2018
Fuldtid
Askovhus Åboulevard 40, 1.
Askovhus er et specialiseret tilbud til unge og voksne med spiseforstyrrelser.  Askovhus tilbyder en lang række forskellige rehabiliterende og terapeutiske indsatser til borgere med spiseforstyrrelser, og vi har over 20 års erfaring med målgruppen. Askovhus er en del af NGO’en AskovFonden, der arbejder nonprofit med at udvikle sociale løsninger til udsatte i samfundet. Vi søger af og til nye medarbejdere, og du er altid velkommen til at sende os en uopfordret ansøgning. Askovhus arbejder med specialiseret rehabilitering og social træning af sårbare unge mellem 17 og 35 år. Askovhus rummer botilbud, dagtilbud og ambulant psykologisk behandling. Vores medarbejdergruppe er tværfaglig og består bl.a. af pædagoger, lærere, psykologer, akademikere, socialrådgivere og studerende med relevant uddannelsesbaggrund. I Askovhus tager vi afsæt i personens situation, ønsker, mål og drømme. Dialektisk adfærdsterapi (DAT) udgør det metodiske fundament i vores arbejde med borgere, der lider af en spiseforstyrrelse. I det daglige anvender vi bl.a Feedback Informed Treatment (FIT) til løbende at evaluere og justere vores indsatser, så borgeren oplever den bedst mulige effekt.
21 Aug, 2018
 anbefalJOB    
CVR 38940104  -  © 2018