Askovhus

Askovhus har over 20 års erfaring med indsatser til borgere med spiseforstyrrelser.

Askovhus tilbyder en lang række forskellige rehabiliterende og terapeutiske indsatser til borgere med spiseforstyrrelser, og vi har over 20 års erfaring med målgruppen. Askovhus er en del af NGO’en AskovFonden, der arbejder nonprofit med at udvikle sociale løsninger til udsatte i samfundet.

 

Askovhus’ historie
Askovhus har siden 1983 fokuseret på rehabilitering og social træning af sårbare unge i aldersgruppen 17 år og opefter.

Gennem AskovFondens samarbejde med Socialpsykiatrien og deres fælles samarbejde med Rigshospitalets Anoreksiklinik, fandt man i sin tid frem til, at oprettelsen af et specialiseret tilbud til mennesker med spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd ville være meningsfuldt.

Herigennem opstod Askovhus, og vi har siden 1994 haft et formaliseret samarbejde med Rigshospitalets Anoreksiklinik omkring udslusning og specialiseret rehabilitering af langtidsindlagte patienter. Siden 2009 har vi også haft et tilsvarende samarbejde med Gentofte Hospitals Klinik for Spiseforstyrrelser.

 

 

Askovhus Åboulevard 40, 1.
OM ASKOVHUS Askovhus er AskovFondens specialiserede behandlings- og rehabiliteringstilbud til borgere med spiseforstyrrelse. Askovhus er VISO-leverandør og tilbyder en lang række rehabiliterende og terapeutiske indsatser til voksne med spiseforstyrrelse, hvilke bl.a. inkluderer botilbud, beskæftigelsestilbud, færdighedstræningsgrupper og individuel terapi. Alle indsatser i Askovhus tager afsæt i dialektisk adfærdsterapi (DAT) og i Feedback Informed Treatment (FIT). Askovhus søger lige nu to projektansatte psykologer samt en psykolog til et barselsvikariat, da vi er i gang med at udvikle en ny indsats med satspuljemidler fra Sundheds- og Ældreministeriet til voksne med spiseforstyrrelsen BED ( binge eating disorder ). JOBBET SOM PROJEKTANSAT PSYKOLOG Askovhus’ nye BED-tilbud baseres på terapeutiske DAT-forløb, som består af individuelle samtaler og færdighedstrænings-grupper. Forløbet vil desuden omfatte en pårørendeindsats med færdighedstræning. Vi søger derfor to psykologer, der bl.a. vil tage del i at udforme og udvikle DAT-behandlingsindsatsen samt varetage individuelle og gruppebehandlingsforløb med målgruppen samt deres pårørende. Det er en fordel, hvis du har erfaring med at arbejde med personer med spiseforstyrrelse, herunder BED. ARBEJDSOPGAVERNE BESTÅR BL.A. AF: - Udvikling af DAT-behandlingsforløb til voksne med BED - Individuelle terapiforløb ud fra DAT - Færdighedstræning i gruppe ud fra DAT til målgruppe og pårørende - Afholdelse af visitationssamtaler - Varetagelse af psykologiske undersøgelser - Varetagelse af krisetelefon som en del af et team på 15 personer - Deltagelse i medarbejdermøder, DAT-teammøder og andre faglige aktiviteter JOBBET SOM BARSELSVIKAR Som psykolog ansat i barselsvikariat får du bl.a. ansvaret for individuelle terapiforløb med unge og voksne fra målgruppen, og du vil blive tilknyttet forskellige DAT-forløb.   ARBEJDSOPGAVERNE BESTÅR BL.A. AF: - Individuelle terapiforløb ud fra DAT - Færdighedstræning i gruppe ud fra DAT - Afholdelse af visitationssamtaler - Varetagelse af psykologiske undersøgelser - Varetagelse af krisetelefon som en del af et team på 15 personer - Deltagelse i teammøder og andre faglige aktiviteter GENERELT FOR BEGGE STILLINGER Som psykolog i Askovhus vil du få mulighed for at få udviklende, faglige udfordringer og et tæt teamsamarbejde kombineret med selvstændige opgaver og forløb. Du vil blive tilknyttet en tværfaglig medarbejdergruppe bestående af bl.a. syv psykologer, to socialrådgivere, miljøterapeutiske medarbejdere og forløbskoordinatorer med uddannelsesbaggrunde som socialpædagog, sygeplejerske og fysioterapeuter. Du vil deltage i tværfaglig og individuel supervision, medarbejdermøder, DAT-teammøder og andre faglige aktiviteter. DAT-referencerammen fordrer, at du har kendskab til, erfaring med eller interesse for dialektisk adfærdsterapi, herunder i miljøterapi, da det vil være en del af det daglige arbejde at understøtte anvendelsen af DAT i alle indsatser i Askovhus. DET ER EN FORDEL, AT DU: - Har kendskab til og evt. erfaring med DAT og FIT - Besidder nysgerrighed, selvstændighed og engagement til at tage ansvar og handle - Kan skabe en tillidsfuld terapeutisk alliance med målgruppen - Trives med åbenhed og tværfagligt samarbejde - Kan bevare ro og overblik, når der er travlt VI TILBYDER: - En tværfaglig og dynamisk arbejdsplads med mange års erfaring med behandling og rehabilitering til personer med spiseforstyrrelse - Ansvar og medindflydelse - Supervision og kurser - Faglig sparring med samarbejdspartnere - En kultur med engagerede kollegaer - At være en del af NGO’en AskovFonden ANSÆTTELSESVILKÅR OG -PROCEDURE Alle stillingerne er på 37 timer. Projektansættelserne løber frem til udgangen af 2021 med mulighed for forlængelse. Barselsvikariatet løber frem til december 2019. Ansøgningsfrist for alle tre stillinger er fredag d. 25. januar 2019 kl. 12 og ansættelsessamtaler afholdes mandag-tirsdag d. 28.-29. januar. Tiltrædelse snarest muligt, dog senest 1.3.2019. Ansøgning og CV sendes igennem anbefaljob.dk . YDERLIGERE OPLYSNINGER Yderligere oplysninger om Askovhus findes på askovhus.dk og på facebook.com/Askovhus . Vil du vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte direktør Line K. Sidenius på mail: lks@askovhus.dk. FAKTA OM ASKOVFONDEN AskovFonden er en NGO med 70 års erfaring i at skabe sociale løsninger og inklusion for udsatte mennesker i Danmark. I AskovFondens 6 afdelinger arbejder vi for at skabe bedre vilkår for udsatte mennesker i Danmark. Vi tilbyder hjælp og støtte til mere end 2000 mennesker hvert år med en vision om, at fremelske de ressourcer og kompetencer, den enkelte har og derved skabe en platform for forandring, hvor mennesket er i centrum. Læs mere på askovfonden.dk .
07 Jan, 2019
Askovhus Åboulevard 40, 1.
OM ASKOVHUS Askovhus er AskovFondens specialiserede behandlings- og rehabiliteringstilbud til borgere med spiseforstyrrelse. Askovhus er VISO-leverandør og tilbyder en lang række rehabiliterende og terapeutiske indsatser til unge og voksne med spiseforstyrrelse, hvilke bl.a. inkluderer botilbud, beskæftigelsestilbud, færdigheds-træningsgrupper og individuel terapi. Alle indsatser i Askovhus tager afsæt i dialektisk adfærdsterapi (DAT) og i Feedback Informed Treatment (FIT). OM JOBBET Askovhus er i gang med at udvikle en ny indsats med satspuljemidler fra Sundheds- og Ældreministeriet mhp. at tilbyde voksne med spiseforstyrrelsen BED ( binge eating disorder ) terapeutiske DAT-forløb bestående af individuelle samtaler og færdighedstræningsgrupper samt socialrådgivning. Forløbet vil desuden omfatte en pårørendeindsats med færdighedstræningsgrupper. Vi søger derfor en socialrådgiver, som kan varetage socialrådgivning til målgruppen af voksne med BED samt afholde pårørendegrupper i samarbejde med en psykolog. Som socialrådgiver i Askovhus vil du få mulighed for at få udviklende, faglige udfordringer og et tæt teamsamarbejde kombineret med selvstændige opgaver og forløb. Du vil blive tilknyttet en tværfaglig medarbejdergruppe bestående af bl.a. syv psykologer, to socialrådgivere, miljøterapeutiske medarbejdere og forløbskoordinatorer med uddannelsesbaggrunde som socialpædagog, sygeplejerske og fysioterapeuter. Du vil deltage i tværfaglig supervision, teammøder og andre faglige aktiviteter. DAT-referencerammen fordrer, at du har kendskab til, erfaring med eller interesse for dialektisk adfærdsterapi, herunder i miljøterapi, da det vil være en del af det daglige arbejde at understøtte anvendelsen af DAT i alle indsatser i Askovhus. ARBEJDSOPGAVERNE BESTÅR AF: - Socialrådgivning til voksne med BED - Pårørendegrupper ud fra DAT - Socialrådgivning til Askovhus’ øvrige målgruppe - Varetagelse af krisetelefon som en del af et team på 15 personer - Deltagelse i teammøder og andre faglige aktiviteter DET ER EN FORDEL, AT DU: - Har erfaring med at arbejde med personer med spiseforstyrrelse, herunder BED - Har kendskab til og evt. erfaring med DAT og FIT - Har erfaring med myndighedsarbejde - Besidder nysgerrighed, selvstændighed og engagement til at tage ansvar og handle - Kan skabe en tillidsfuld samarbejdsrelation med målgruppen - Trives med åbenhed og tværfagligt samarbejde - Kan bevare ro og overblik, når der er travlt VI TILBYDER: - En tværfaglig og dynamisk arbejdsplads med mange års erfaring med behandling og rehabilitering til personer med spiseforstyrrelse - Ansvar og medindflydelse - Supervision og kurser - Faglig sparring med samarbejdspartnere - En kultur med engagerede kollegaer - At være en del af NGO’en AskovFonden ANSÆTTELSESVILKÅR OG -PROCEDURE Stillingen er på 37 timer og er en projektansættelse, der løber frem til udgangen af 2021 med mulighed for forlængelse. Ansøgningsfrist er fredag d. 25. januar 2019 kl. 12 og ansættelsessamtaler afholdes mandag-tirsdag d. 28.-29. januar. Tiltrædelse snarest muligt, dog senest 1.3.2019. Ansøgning og CV sendes igennem anbefaljob.dk . YDERLIGERE OPLYSNINGER Yderligere oplysninger om Askovhus findes på askovhus.dk og på facebook.com/Askovhus . Vil du vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte direktør Line K. Sidenius, LKS@askovhus.dk. FAKTA OM ASKOVFONDEN AskovFonden er en NGO med 70 års erfaring i at skabe sociale løsninger og inklusion for udsatte mennesker i Danmark. I AskovFondens 6 afdelinger arbejder vi for at skabe bedre vilkår for udsatte mennesker i Danmark. Vi tilbyder hjælp og støtte til mere end 2000 mennesker hvert år med en vision om, at fremelske de ressourcer og kompetencer, den enkelte har og derved skabe en platform for forandring, hvor mennesket er i centrum. Læs mere på askovfonden.dk .
07 Jan, 2019
Alle virksomheder
Askovhus Kapelvej 55, København, Danmark
Askovhus er AskovFondens specialiserede tilbud til unge og voksne med spiseforstyrrelser. Til foråret 2019 søger vi en engageret praktikant, som har lyst til at prøve kræfter med udviklings- og dokumentationsarbejde samt sociale investeringer. AskovFondens tema, Sociale investeringer – hvordan udvikler vi fremtidens velfærd med en social bæredygtig bundlinje?, fortsætter ind i 2019. Som kommende praktikant forventer vi, at du skal bidrage til at identificere økonomiske og ikke-økonomiske resultatindikatorer til at kunne lave Social Impact Bonds (SIB) på Askovhus’ tilbud. Vi kan derudover fortælle, at dialektisk adfærdsterapi (DAT) udgør det metodiske fundament i vores arbejde med brugerne af vores tilbud. I det daglige anvender vi bl.a. Feedback Informed Treatment (FIT) til løbende at evaluere og justere vores socialpædagogiske indsatser. Vi evaluerer og dokumenterer ligeledes med Askovfondens egen model, AIM (Assessment and Intervention Model). Som praktikant hos os vil du få kendskab til de mange metoder og få ansvaret for at indsamle, analysere og formidle resultater internt og eksternt. VI REGNER MED AT DU: Er i gang med en videregående uddannelse på kandidatniveau inden for det sociale eller samfundsvidenskabelige område Har interesse for udviklings- og dokumentationsarbejde i teori og praksis - og evt. kendskab til FIT og SIB Har lyst til at sætte dig ind i og være med til at udvikle vores praksis til gavn for brugerne Er analytisk og metodisk stærk Har mod på at prøve kræfter med opgaver og analyse- og udviklingsarbejde, hvor vejen ikke altid er givet på forhånd Er indstillet på, at dine opgaver vil være på det administrative og udviklende niveau, og du skal derfor ikke arbejde direkte med borgere, som har en spiseforstyrrelse. VI TILBYDER DIG:    Et spændende praktikforløb, hvor du vil får indblik i hvordan en nonprofit-organisation fungerer Et uformelt og tværfagligt arbejdsmiljø med gode kollegaer Sparringssamtaler i løbet af praktikforløbet som sikrer, at du får det optimale ud af dit praktikforløb Stor medindflydelse og stort ansvar LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR: Der er tale om et ulønnet praktikophold af 2-3 måneders varighed med en ugentlig arbejdstid på ca. 30-37 timer dog med fleksibilitet ift. Studie og ferie. Praktikforløbet ligger efter aftale i foråret 2019. Har du spørgsmål til praktikforløbet er du velkommen til at kontakte Line Sidenius: 23437242   Ansøgningsfrist: snarest Tiltrædelse: April 2019 eller før   Læs mere om Askovhus på askovhus.dk , og besøg os på www.facebook.com/Askovhus      
23 Okt, 2018
Askovhus Åboulevard 40, København N, Danmark
I Askovhus kan du blive frivillig, hvis du har en god idé til at lave en enkeltstående event eller et afgrænset aktivitetsforløb over flere ugers varighed for vores beboere. Det kan være, du er god til håndarbejde, at du drømmer om at starte et kor eller, at du har erfaring med teater og lyst til at facilitere rollespil med beboerne. Som frivillig i Askovhus er du med til at skabe indhold i en hverdag, der ofte er præget af sygdom og behandling. Det er vigtigt, du er robust, indfølende og ansvarsfuld samtidigt med, at du er god til at inspirere med din lyst på livet.   Lidt mere omkring os Askovhus tilbyder over 20 års erfaring med indsatser til borgere med spiseforstyrrelser Askovhus tilbyder en lang række forskellige rehabiliterende og terapeutiske indsatser til borgere med spiseforstyrrelser, og vi har over 20 års erfaring med målgruppen. Askovhus er en del af NGO’en AskovFonden, der arbejder nonprofit med at udvikle sociale løsninger til udsatte i samfundet.   Askovhus’ historie Askovhus har siden 1983 fokuseret på rehabilitering og social træning af sårbare unge i aldersgruppen 17 år og opefter. Gennem AskovFondens samarbejde med Socialpsykiatrien og deres fælles samarbejde med Rigshospitalets Anoreksiklinik, fandt man i sin tid frem til, at oprettelsen af et specialiseret tilbud til mennesker med spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd ville være meningsfuldt. Herigennem opstod Askovhus, og vi har siden 1994 haft et formaliseret samarbejde med Rigshospitalets Anoreksiklinik omkring udslusning og specialiseret rehabilitering af langtidsindlagte patienter. Siden 2009 har vi også haft et tilsvarende samarbejde med Gentofte Hospitals Klinik for Spiseforstyrrelser.    
28 Aug, 2018
LIFA
Askovhus Åboulevard 40, 1.
Askovhus er et specialiseret tilbud til unge og voksne med spiseforstyrrelser.  Askovhus tilbyder en lang række forskellige rehabiliterende og terapeutiske indsatser til borgere med spiseforstyrrelser, og vi har over 20 års erfaring med målgruppen. Askovhus er en del af NGO’en AskovFonden, der arbejder nonprofit med at udvikle sociale løsninger til udsatte i samfundet. Vi søger af og til nye medarbejdere, og du er altid velkommen til at sende os en uopfordret ansøgning. Askovhus arbejder med specialiseret rehabilitering og social træning af sårbare unge mellem 17 og 35 år. Askovhus rummer botilbud, dagtilbud og ambulant psykologisk behandling. Vores medarbejdergruppe er tværfaglig og består bl.a. af pædagoger, lærere, psykologer, akademikere, socialrådgivere og studerende med relevant uddannelsesbaggrund. I Askovhus tager vi afsæt i personens situation, ønsker, mål og drømme. Dialektisk adfærdsterapi (DAT) udgør det metodiske fundament i vores arbejde med borgere, der lider af en spiseforstyrrelse. I det daglige anvender vi bl.a Feedback Informed Treatment (FIT) til løbende at evaluere og justere vores indsatser, så borgeren oplever den bedst mulige effekt.
21 Aug, 2018
 anbefalJOB    
CVR 38940104  -  © 2019 

Betalingsmåder