Askovhus

Askovhus tilbyder over 20 års erfaring med indsatser til borgere med spiseforstyrrelser

Askovhus tilbyder en lang række forskellige rehabiliterende og terapeutiske indsatser til borgere med spiseforstyrrelser, og vi har over 20 års erfaring med målgruppen. Askovhus er en del af NGO’en AskovFonden, der arbejder nonprofit med at udvikle sociale løsninger til udsatte i samfundet.

 

Askovhus’ historie
Askovhus har siden 1983 fokuseret på rehabilitering og social træning af sårbare unge i aldersgruppen 17 år og opefter.

Gennem AskovFondens samarbejde med Socialpsykiatrien og deres fælles samarbejde med Rigshospitalets Anoreksiklinik, fandt man i sin tid frem til, at oprettelsen af et specialiseret tilbud til mennesker med spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd ville være meningsfuldt.

Herigennem opstod Askovhus, og vi har siden 1994 haft et formaliseret samarbejde med Rigshospitalets Anoreksiklinik omkring udslusning og specialiseret rehabilitering af langtidsindlagte patienter. Siden 2009 har vi også haft et tilsvarende samarbejde med Gentofte Hospitals Klinik for Spiseforstyrrelser.

Foto 1

 

 

Askovhus Kapelvej 55, København, Danmark
23 Maj, 2018
Projektansættelse
Askovhus er AskovFondens specialiserede tilbud til unge og voksne med spiseforstyrrelser. Til efteråret 2018 søger vi en engageret praktikant, som har lyst til at prøve kræfter med udviklings- og dokumentationsarbejde samt sociale investeringer. Til efteråret går vi en spændende tid i møde med AskovFondens tema Sociale investeringer – hvordan udvikler vi fremtidens velfærd med en social bæredygtig bundlinje? Vi går derfor i gang med at forberede og udvikle resultatindikatorer til at kunne lave Social Impact Bonds (SIB) på Askovhus’ tilbud. Denne udviklingsproces ønsker vi, at du som kommende praktikant skal være en del af. Vi kan derudover fortælle, at dialektisk adfærdsterapi (DAT) udgør det metodiske fundament i vores arbejde med brugerne af vores tilbud. I det daglige anvender vi bl.a. Feedback Informed Treatment (FIT) til løbende at evaluere og justere vores socialpædagogiske indsatser. Vi evaluerer og dokumentere ligeledes med Askovfondens egen model, AIM (Assessment and Intervention Model). Som praktikant hos os, vil du få kendskab til de mange metoder samt være med til at indsamle, analysere og formidle resultater internt og eksternt. VI REGNER MED AT DU: Er i gang med en videregående uddannelse på kandidatniveau inden for det sociale eller samfundsvidenskabelige område Har interesse for udviklings- og        dokumentationsarbejde i teori og praksis - og evt. kendskab til FIT og SIB Har lyst til at sætte dig ind i og være med til at udvikle vores praksis til gavn for brugerne Er analytisk og metodisk stærk Har mod på at prøve kræfter med opgaver, analyse og udviklingsarbejde hvor vejen ikke altid er givet på forhånd Er indstillet på, at dine opgaver vil være på det administrative og udviklende niveau, og du skal derfor ikke arbejde direkte med de spiseforstyrrede deltagere. VI TILBYDER DIG: Et spændende praktikforløb, hvor du vil får indblik i hvordan en nonprofit organisation fungerer Et uformelt og tværfagligt arbejdsmiljø med spændende og gode kollegaer Sparringssamtaler i løbet af praktikforløbet som sikrer at du får det optimale ud af dit praktikforløb Stor medindflydelse og stort ansvar LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR: Der er tale om et ulønnet praktikophold af 4-6 måneders varighed med en ugentlig arbejdstid på ca. 30-37 timer dog med fleksibilitet ift. Studie og ferie. Praktikforløbet afvikles i sidste halvår af 2018. Ansøgningsfrist: snarest Tiltrædelse: gerne start august eller før
Askovhus Åboulevard 40, 2200 København, Danmark
15 Maj, 2018
Deltid
Brænder du for at arbejde i et dynamisk miljø med rehabilitering af sårbare unge med spiseforstyrrelser? Så tilbyder vi et attraktivt og udviklende lønnet studiejob. Askovhus arbejder med specialiseret rehabilitering og social træning af sårbare unge mellem 17 og 35 år. Askovhus rummer botilbud, dagtilbud og ambulant psykologisk behandling. Vores medarbejdergruppe er tværfaglig og består bl.a. af pædagoger, lærere, psykologer, akademikere, socialrådgivere og studerende med relevant uddannelsesbaggrund. Om jobbet som relationsmedarbejder Som relationsmedarbejder i Askovhus skal du bl.a.: Støtte beboerne i vores dagtilbud Støtte beboerne i deres lejligheder Fungere som rollemodel Indgå i spændende og udviklende relationer med beboerne Modtage månedlig supervision i dialektisk adfærdsterapi Deltage i samarbejdsmøder med den tværfaglige medarbejdergruppe Kunne forpligte dig for min. 2 år (og gerne mere) Arbejdet som relationsmedarbejder rummer desuden gode muligheder for, at du som menneske og studerende kan lære meget om den enkelte og gruppens hverdagsliv og tanker. Vi tilbyder pt. 2-4 vagter pr. uge i eftermiddags-/aftentimerne og mellem 9-16 timer pr. uge i gennemsnit. Du ansøger igennem anbefaljob.dk Om Askovhus Askovhus er VISO-leverandør og ligger på Nørrebro i København. Askovhus rummer både botilbud og ambulante behandlings- og rehabiliteringstilbud. I Askovhus tager vi afsæt i personens situation, ønsker, mål og drømme. Læs mere om Askovhus på askovhus.dk og besøg os på facebook.com/Askovhus Om AskovFonden AskovFonden er en NGO med 70 års erfaring i at skabe sociale løsninger og inklusion for udsatte mennesker i Danmark. I AskovFondens 6 afdelinger arbejder vi for at skabe bedre vilkår for udsatte mennesker i Danmark. Vi tilbyder hjælp og støtte til mere end 2000 mennesker hvert år med en vision om, at fremelske de ressourcer og kompetencer, den enkelte har og derved skabe en platform for forandring, hvor mennesket er i centrum. Læs mere på askovfonden.dk .
Askovhus Kapelvej 55, København, Danmark
10 Apr, 2018
Askovhus er AskovFondens specialiserede tilbud til unge og voksne med spiseforstyrrelser. Vi har i den kommende tid behov for en   virksomhedspraktikant med gode skriveevner og gerne med kendskab til eller interesse for FIT (Feedback Informed Treatment), som er én af vores metoder i det socialpædagogiske arbejde. Dialektisk adfærdsterapi (DAT) udgør det metodiske fundament i vores arbejde med borgere, der lider af en spiseforstyrrelse. I det daglige anvender vi bl.a Feedback Informed Treatment (FIT) til løbende at evaluere og justere vores indsatser, så borgeren oplever den bedst mulige effekt. Du vil blive en del af et ambitiøst men uhøjtideligt kontor, hvor personalegruppen består af psykologer, socialpædagoger, socialrådgivere, sygeplejerske, en diætist, en fysioterapeut, akademikere og en gruppe kandidatstuderende. Arbejdsopgaver Vi søger i den forbindelse en kompetent samfundsfaglig eller humanistisk akademiker til at beskæftige sig med FIT (Feedback Informed Treatment), hvor opgaven består i at bruge det akkumulerede data om vores målgruppe til at forbedre vores praksis. Vores indsats med målgruppen har løbende ændret sig, og dine opgaver bliver at analysere data fra FIT med henblik på at se sammenhænge mellem output og indsats. Er der nogen indsatser som virker særligt godt for målgruppen? Hvordan stemmer vores hypoteser overens med resultaterne? Hvor er der plads til forbedring? Du skal derfor have lyst til at sætte dig ind i FIT, facilitere dialogen med medarbejdere i forhold til positive effekter i brugen af FIT og udføre analyser samt en skriftlig fremstilling af resultaterne. Askovhus har derudover en ambition om at gå i dybden med og efterleve de retningslinjer, der er beskrevet i Socialstyrelsens ’Lovende Praksis’. Som følge heraf ønsker vi en skærpet bevidsthed omkring egen praksis, transparens og højnet kvalitet. Som virksomhedspraktikant vil du derfor medvirke til udarbejdelse af Askovhus’ lovende praksis i samarbejde med øvrigt personale. Du skal bistå med at facilitere den proces, der muliggør indsamling af relevant viden, internt såvel som eksternt. Den viden der indsamles, skal sikres fælles forståelse for lovende praksis, hvorefter den skriftligt skal fremstilles. Virksomhedspraktikken vil også indebære håndtering af administrative og driftsmæssige opgaver, som flere af de akademiske medarbejdere løfter i flok.   VI TILBYDER DIG: ·         Indsigt i og erfaring med NGO-arbejde og tilbud til borgere med spiseforstyrrelse. ·         Grundig indsigt i den evidensbasserede dialog- og evalueringsmetode, FIT, samt Socialstyrelsens retningslinjer for Lovende Praksis ·         En tværfaglig og dynamisk arbejdsplads med solid erfaring med spiseforstyrrelser ·         Stor medindflydelse og stort ansvar ·         Løbende sparing ·         At være en del af NGO’en AskovFonden og dets netværk   VI SØGER DIG, DER: ·          Ser denne virksomhedspraktik som værdiskabende og meningsfuld for både dig og os. ·         Har interesse for metode- og analysearbejde i teori og praksis ·         Har interesse for, men også gerne kendskab til, FIT og Lovende Praksis ·         Har mod på at prøve kræfter med opgaver, analyser og udviklingsarbejde, hvor vejen ikke altid er givet på forhånd ·         Er god til at facilitere en proces, hvor mange medarbejdere skal høres og koordineres ·         Er indstillet på, at dine opgaver vil være på det administrative og udviklende niveau, og at du derfor ikke skal arbejde direkte med målgruppen ·         Er struktureret, reflekteret, empatisk og kan bevare overblikket  
Askovhus Åboulevard 40, København N, Danmark
16 Mar, 2018
I Askovhus kan du blive frivillig, hvis du har en god idé til at lave en enkeltstående event eller et afgrænset aktivitetsforløb over flere ugers varighed for vores beboere. Det kan være, du er god til håndarbejde, at du drømmer om at starte et kor eller, at du har erfaring med teater og lyst til at facilitere rollespil med beboerne. Som frivillig i Askovhus er du med til at skabe indhold i en hverdag, der ofte er præget af sygdom og behandling. Det er vigtigt, du er robust, indfølende og ansvarsfuld samtidigt med, at du er god til at inspirere med din lyst på livet.   Lidt mere omkring os Askovhus tilbyder over 20 års erfaring med indsatser til borgere med spiseforstyrrelser Askovhus tilbyder en lang række forskellige rehabiliterende og terapeutiske indsatser til borgere med spiseforstyrrelser, og vi har over 20 års erfaring med målgruppen. Askovhus er en del af NGO’en AskovFonden, der arbejder nonprofit med at udvikle sociale løsninger til udsatte i samfundet.   Askovhus’ historie Askovhus har siden 1983 fokuseret på rehabilitering og social træning af sårbare unge i aldersgruppen 17 år og opefter. Gennem AskovFondens samarbejde med Socialpsykiatrien og deres fælles samarbejde med Rigshospitalets Anoreksiklinik, fandt man i sin tid frem til, at oprettelsen af et specialiseret tilbud til mennesker med spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd ville være meningsfuldt. Herigennem opstod Askovhus, og vi har siden 1994 haft et formaliseret samarbejde med Rigshospitalets Anoreksiklinik omkring udslusning og specialiseret rehabilitering af langtidsindlagte patienter. Siden 2009 har vi også haft et tilsvarende samarbejde med Gentofte Hospitals Klinik for Spiseforstyrrelser.