Mir skolerne

Vi styrker elevernes læring, samvær og udvikling, så de igen kan profitere af almindelige undervisningstilbud.

Mir skolerne er et dagbehandlingstilbud med specialundervisning for elever i alderen 6-18 år. Vi modtager elever med diagnostiske vanskeligheder og/eller socio-emotionelle forstyrrelser.

Størstedelen af vores elever har en autismespektrumsforstyrrelse med f.eks. ADHD, OCD, ADD, angst, selvskadende adfærd, skolevægring eller PDA oven i.  ADHD, OCD, ADD e.l. kan også være eleverne primære vanskelighed.

For at blive elev på Mir skolerne skal man visiteres af sin kommune. Hvis du vil høre mere om mulighederne for dig eller dit barn, er du meget velkommen til at ringe til os.

 

 

Mir skolerne’s kerneopgave

På Mir skolerne stræber vi efter – med størst muligt samarbejde med familie og netværk – at skabe en ramme, hvori eleven udvikles efter dets individuelle potentiale, med henblik på at eleven vil kunne skabe sig et liv med kvalitet og selvstændighed.

 

AskovFondens vision

AskovFonden giver mennesker styrken og modet til at tage ansvar og ejerskab for eget liv og det samfund. de er en del af.

Mir skolerne vision

Mir skolerne giver børn og unge muligheder for læring og uddannelse samt et grundlag for trivsel, udvikling og gode oplevelser – som et fundament til at kunne leve et godt voksenliv.

 

AskovFonden mission

AskovFonden udvikler proaktivt relevante sociale løsninger, der skaber inklusion af udsatte i samfundet. Dette gøres i samarbejde med det offentlige, erhvervslivet og altid med det enkelte menneske i centrum.

Mir skolerne mission

Mir skolerne vil gennem udvikling af relevante sociale skoletilbud og en udviklingsorienteret indsats – og i samarbejde med eleven, familien og netværket – skabe en ramme og retning med fokus på, at eleven kan skabe sig et liv med livskvalitet og selvstændighed ud fra elevens individuelle potentiale og ressourcer.

drenge-graverdrenge-kigger

AskovFondens og Mir skolerne’s kerneværdier

AskovFondens værdier er baseret på mere end 70 års arbejde med at skabe proaktive sociale løsninger for mennesker, der står udenfor samfundet. Vi tror på, at alle mennesker er værdifulde og kan bidrage med noget til samfundets fælleskab. Vi tager afsæt i de mennesker, vi møder og tror på, at forandringer skal udvikles med udgangspunkt i en fælles forståelse for mål, metoder og formål.

Mir skolerne har i 12 år skabt sociale skoletilbud til særligt udsatte og psykisk sårbare børn og unge.

 

Værdighed

Vi ved, at alle mennesker har brug for at høre til i et fælleskab, og vores fornemmeste opgave er at give mennesker troen på, at de er værdige og give dem mulighed for at blive en aktiv del af samfundet.

 

Dokumentation

Vi måler vores sociale arbejde ved at indsamle relevante data og dokumentere vores indsatser. Med denne viden justerer vi fremtidige indsatser, hvilket sikrer bedst muligt udbytte og værdi for både samfundet og den enkelte borger.

 

Passion

Vi brænder for mennesker og deres positive potentialer. Vi viser, at positiv forandring altid er mulig. Vi gør det sammen – med begejstring og forhåbning. Vi er nysgerrige og åbne. Vi stopper ikke, før vi har gjort vores allerbedste. Denne passion er omdrejningspunkt for alt, hvad vi gør.

Mir skolerne Ledøje Bygade 23A, Smørum, Danmark
Højtspecialiseret dagbehandlingstilbud søger: En pædagogmedhjælper med kendskab til specialområdet og med start 1/5 -2019 Har du lyst til at gøre en forskel for sårbare børn og unge med forskellige diagnostiske udfordringer? Er du vedholdende, engageret og rolig, og brænder du for børn og unge, som har brug for ekstra omsorg, tålmodighed og opmærksomhed? Så har vi et job til dig!  Grundet øget børnetilgang søger vi nye medarbejdere, som i hverdagen kan være med til at skabe de bedste udviklingsmuligheder for vores børn. Det specialpædagogiske arbejde optager os meget og det er derfor vigtigt, at du har et kendskab til arbejdet med børn inden for autismeområdet og TEACCH.   HVORDAN GØR VI: Mir Skolerne tager udgangspunkt i den enkelte elevs potentialer og særlige styrker. Det er målet at give eleverne de bedste muligheder for faglig læring, personlig udvikling og trivsel, og træning til det samfund, som de er en del af. Uddannelse, menneskeligt nærvær, fællesskab og oplevelser danner rammerne for en sund faglig, personlig og relationel udvikling hos den enkelte elev.   HVEM ER VI: Vi er et højtspecialiseret dagbehandlingstilbud, der brænder for at skabe de bedste rammer for vores elever.  Vi sætter det højt at medvirke til at eleverne udvikler sig både personligt, socialt og fagligt. Vi arbejder i et tæt fællesskab med eleverne og forældrene for at give dem ejerskab og tillid til at de kan lære og mestre de nødvendige strategier. Eleverne på skolen har typisk diagnoser indenfor ASF med psykiatriske overbygninger. Mange af vores elever er sårbare med angstproblematikker og skolevægring. Alle eleverne er normalt begavede.   Vi har fokus på medarbejdernes faglige udvikling, og arbejder ud fra det enkelte barns/unges behov med både systemisk-narrative, kognitive, kommunikative og strukturerede tilgange som ankerpunkter. Vores behandlingstilgang tager udgangspunkt i TEACCH og med afsæt i det enkelte barn tilrettelægges hverdagen med en høj grad af forudsigelighed, genkendelighed og visuelle støttesystemer.   Lønnen følger gældende overenskomster.  Arbejdsadressen er Ledøje Bygade 23, 2765 Smørum. Arbejde på Mir Skolernes anden adresser i Lyngby kan også forekomme.   VI FORVENTER AT DU: på en konfliktreducerende måde kan fastholde en struktur og behandlingslinje – selvom den vil blive udfordret er udholdende og fysisk/psykisk robust er tydelig og har et tydeligt kropssprog kan arbejde efter en fast struktur er initiativrig og har humor og optimisme kan arbejde selvstændigt og vedholdende i et ofte krævende og oppositionelt miljø har bred erfaring med at arbejde med sårbare børn og unge er nysgerrig, og ser muligheder frem for begrænsninger kan skabe en tillidsvækkende relation til børn og unge trives i teamsamarbejdet og i det kollegiale fællesskab Har kendskab til ASF, ADHD og TEACCH Har solid erfaring med udarbejdelse af skriftlig dokumentation. Kørekort er en fordel   VI TILBYDER DIG: en tværfaglig og dynamisk arbejdsplads med mange års erfaring med undervisning og behandling af børn og unge stort ansvar og medindflydelse meningsfyldt arbejde faglige og menneskelige udfordringer dygtige sparringspartnere, og en kultur med engagerede kollegaer   Ansøgningsfrist er den 21. marts  2019 kl 12:00. Vi holder løbende samtaler. Ansøgningen sendes via Askovfondens hjemmeside her: http://askovfonden.dk/ledige-stillinger/ For spørgsmål kontakt venligst skolefaglig leder Ann-Sofie Puggaard på telefon 30738580   FAKTA OM ASKOVFONDEN: AskovFonden er en non-profit NGO med 70 års erfaring i at skabe sociale velfærdsløsninger og inklusion for udsatte mennesker i Danmark. Læs mere på skolenmir.dk
05 Mar, 2019
Mir skolerne København, Danmark
Som frivillig på Mir skolerne kan du blive medarrangør af forskellige aktiviteter til vores børn. Du kan også være med til at male et rækværk eller et shelter, bage en kage, indrette et værksted, hjælpe til med frokosten, sortere og opdatere vores undervisningsmaterialer, lave havearbejde, layoute vores skemaer og planer og meget meget mere. At være frivillig på Mir Skolerne er et meningsfyldt arbejde, der hjælper og støtter udsatte og psykisk sårbare børn i skolealderen.   Lidt mere omkring os Vi styrker elevernes læring, samvær og udvikling, så de igen kan profitere af almindelige undervisningstilbud. Mir skolerne er et dagbehandlingstilbud med specialundervisning for elever i alderen 6-18 år. Vi modtager elever med diagnostiske vanskeligheder og/eller socio-emotionelle forstyrrelser. Størstedelen af vores elever har en autismespektrumsforstyrrelse med f.eks. ADHD, OCD, ADD, angst, selvskadende adfærd, skolevægring eller PDA oven i.  ADHD, OCD, ADD e.l. kan også være eleverne primære vanskelighed. For at blive elev på Mir skolerne skal man visiteres af sin kommune. Hvis du vil høre mere om mulighederne for dig eller dit barn, er du meget velkommen til at ringe til os.     Mir skolerne’s kerneopgave På Mir skolerne stræber vi efter – med størst muligt samarbejde med familie og netværk – at skabe en ramme, hvori eleven udvikles efter dets individuelle potentiale, med henblik på at eleven vil kunne skabe sig et liv med kvalitet og selvstændighed.   AskovFondens vision AskovFonden giver mennesker styrken og modet til at tage ansvar og ejerskab for eget liv og det samfund. de er en del af. Mir skolerne vision Mir skolerne giver børn og unge muligheder for læring og uddannelse samt et grundlag for trivsel, udvikling og gode oplevelser – som et fundament til at kunne leve et godt voksenliv.   AskovFonden mission AskovFonden udvikler proaktivt relevante sociale løsninger, der skaber inklusion af udsatte i samfundet. Dette gøres i samarbejde med det offentlige, erhvervslivet og altid med det enkelte menneske i centrum. Mir skolerne mission Mir skolerne vil gennem udvikling af relevante sociale skoletilbud og en udviklingsorienteret indsats – og i samarbejde med eleven, familien og netværket – skabe en ramme og retning med fokus på, at eleven kan skabe sig et liv med livskvalitet og selvstændighed ud fra elevens individuelle potentiale og ressourcer. AskovFondens og Mir skolerne’s kerneværdier AskovFondens værdier er baseret på mere end 70 års arbejde med at skabe proaktive sociale løsninger for mennesker, der står udenfor samfundet. Vi tror på, at alle mennesker er værdifulde og kan bidrage med noget til samfundets fælleskab. Vi tager afsæt i de mennesker, vi møder og tror på, at forandringer skal udvikles med udgangspunkt i en fælles forståelse for mål, metoder og formål. Mir skolerne har i 12 år skabt sociale skoletilbud til særligt udsatte og psykisk sårbare børn og unge.   Værdighed Vi ved, at alle mennesker har brug for at høre til i et fælleskab, og vores fornemmeste opgave er at give mennesker troen på, at de er værdige og give dem mulighed for at blive en aktiv del af samfundet.   Dokumentation Vi måler vores sociale arbejde ved at indsamle relevante data og dokumentere vores indsatser. Med denne viden justerer vi fremtidige indsatser, hvilket sikrer bedst muligt udbytte og værdi for både samfundet og den enkelte borger.   Passion Vi brænder for mennesker og deres positive potentialer. Vi viser, at positiv forandring altid er mulig. Vi gør det sammen – med begejstring og forhåbning. Vi er nysgerrige og åbne. Vi stopper ikke, før vi har gjort vores allerbedste. Denne passion er omdrejningspunkt for alt, hvad vi gør.
27 Aug, 2018