Børnehuset

I AskovFondens børnehus siger vi hver dag velkommen til 12 vuggestuebørn, 44 børnehavebørn, 60 fritidshjemsbørn 

Hvert eneste barn bliver mødt i øjenhøjde af nærværende voksne, som fokuserer på både fællesskabet og det enkelte barns behov. Vi tror på, at en fokuseret tidlig indsats gør børnene til ressourcestærke mennesker, der bliver i stand til at tage vare på sig selv og bidrage positivt til samfundet.
Særligt fokuserer vi på børnenes sproglige udvikling og arbejder i hver af vores afdelinger på at skabe et miljø, hvor alle mødes på lige vilkår uden sproglige, sociale og kulturelle barrierer.

 

I Børnehuset tilbyder vi pasning i vuggestue og børnehave, fritidshjem og pigeklub.

 

Vi laver aktiviteter, der styrker fællesskabet og hjælper børnene med at skabe relationer til hinanden, mens vi samtidig tilgodeser deres forskelligheder.
Vores vigtigste opgave er at udvise omsorg for det enkelte barn og samtidig give børnene forståelse for de sociale spilleregler.

I Børnehuset skaber vi trygge børn og forældre.

Vores mange fælles traditioner
Vi holder fastelavn fra vuggestue til fritidshjem. Her opfordrer vi alle både børn og voksne til at komme udklædte. I tiden op til fastelavn bliver der klippet pynt og lavet fastelavnsris. Der bliver slået katten af tønden (eller katten af posen for vuggestuen) og fundet kattedronning og kattekonge inden fastelavnsbollerne kan spises.
Sommerfesten er for hele Børnehuset og afholdes i gården. Vi mødes alle med en ret til det fælles bord. Flere grill bliver tændt, og mens vi griller og gør os klar til middag, er der kreative indslag fra Børnehusets grupper. Vi hygger os og har en dejlig aften i hinandens selskab.

Æblehappeningen bliver afholdt i oktober mdr. Her bliver æblerne høstet i Nørreskovhus og bragt med ind til byen. Vi bager, moster og koger æblerne, så der er æbler i alle afskygninger. Festen bliver holdt på Askovgårdens Plads og er ikke kun for brugere af Børnehuset, men for alle. Alt er gratis og det plejer at være lidt af et tilløbsstykke.

Forældrearbejdsdagen er en frivillig arbejdsdag for forældre og personale. Her laver vi forskellige typer arbejde, der alle er med til at forbedre Børnehuset. Der er mulighed for at byde ind med, hvad man nu har af evner. Børnehuset søger for mad og drikke den dag.

Julefesten bliver afholdt samtidig i hele Børnehuset med æbleskiver, saftevand, pebernødder og julehygge. Vores store børnehavebørn og de ældste børn på fritidshjemmet går Luciaoptog i børnehaven og fritidshjemmet. Vi slutter af med fælles dans om juletræet uden på legepladsen.

En uge i sommerferien tager vuggestue, børnehave og fritidshjem sammen afsted til Nørreskovhus. Det er en uge, hvor vi alle kommer tættere på hinanden, bader, går ture og nyder sommeren.
Vi afholder fælles forældremøde i efteråret, hvor der også afholdes valg til bestyrelsen. Her fortæller ledelsen, og forældrebestyrelsesformanden om året der gik og det der kommer. Der er til mødet også en opdelt del, hvor man kan høre lidt fra den afdeling, ens barn hører til.

Information til forældre
Vi sender nyhedsmail ud løbende om, hvad der rør sig i gruppen og hvad der kommer til at ske i den nærmeste fremtid.

Vi afholder projekter i foråret og i efteråret. Her arbejder vi med forskellige emner. Der har bl.a. været arbejdet med genbrug, mad og sprog. Der bliver altid arbejdet ud fra de seks lærerplanstemaer. Projekterne løber over to uger.

Vi afholder forældremøde i foråret. Her vil der være mulighed for at tale med de voksne på stuen og høre lidt om hvordan det går i barnets gruppe.

Børnehuset Korsgade 60, København N, Danmark
For alle nedestående frivillige opgaver kræves en ren børneattest. (Askovfondens Børnehus bestiller en, når aftalen er indgået). I fritidshjemmet: Du kan blive lektiehjælper til vores børn i alderen 6 – 10 år eller være en ressourceperson, der har tid og lyst til at bl.a. vores to-sprogende børn. Du skal kunne formidle viden sprogligt og have lyst til at bruge ca 4 – 8 timer om ugen. Du kan også hjælpe i køkkenet med madlavning med børn i alderen 6 – 10 år. Vi laver forskelligartet mad med børnene, således at de bliver præsenteret for forskellige smags og kultur oplevelser. Du skal synes, det er sjovt at lave mad, have lyst til at dele din viden og have lyst til at bruge ca 5-10 timer om ugen. I børnehaven: I børnehaven kan du blive en aktiv del i vores storbørns gruppe (de største børnehavebørn, der skal i skole efter sommerferien, 5-6 år). Det kan f. eks. være at tage med på tur eller hjælpe børnene til større koncentration via forskellige lege. Du skal kunne tale dansk og have lyst til at bibringe børn ny viden. Omkring 5-8 timer om ugen efter aftale. I vuggestuen: Som frivillig i vuggestuen kan du blive en del af voksenteamet, der tager på tur med børnene. Børnene er i aldersgruppe ca. 10 mdr. – 2,10 år. Du skal kunne tale dansk og have lyst til at bibringe børn ny viden. Omkring ca 5 – 8 timer om ugen efter aftale. Du kan også hjælpe til i dagligdagen ved f.eks. at synge med børnene og læse bøger højt, tale om dem og bidrage til at gøre sprog til en leg. (aldersgruppe ca. 10 mdr. – 2,10 mdr. Du skal kunne læse og tale dansk samt have lyst til at stimulere børn via leg. Omkring 4-8 timer om ugen efter aftale.
13 Aug, 2018