Eurofins Steins Laboratorium A/S

Eurofins Steins Laboratorium A/S medvirker til - sammen med vores kunder - at forbedre fødevaresikkerheden, dyrevelfærden og folkesundheden

Det er vores klare overbevisning, at kunderne har krav på reel dokumentation, som kan gøre dem i stand til at tage fornuftige beslutninger.

Eurofins Steins tager altid udgangspunkt i kundens værdikæde. Det er kundens behov for kvalitetsstyring, effektivitet, sikkerhed, dokumentation og kontrol, der er bestemmende for opgavens løsning.

For kunderne kan vi løse opgaver der rækker fra jord til bord til jord. Kunden skal have mulighed for at overvåge alle processer fra indkøb af råvarer, produktion, lagring og distribution frem til forbrugernes endelige anvendelse af produktet.