Grønlands Domstole

Grønlands Domstole består af fire kredsretter, Retten i Grønland og Grønlands Landsret.

De fire kredsretter er Kujalleq Kredsret, Sermersooq Kredsret, Qeqqata Kredsret og Qaasuitsup Kredsret. De dækker samme områder som de fire grønlandske kommuner. Der er i alt otte steder med fast bemanding.

Kredsretterne og Retten i Grønland er første instans, dvs. at det er her de fleste sager begynder. Når der er afsagt dom i en sag i første instans, har sagens parter mulighed for at appellere sagen til anden instans, som er Grønlands Landsret.

Domstolene beskæftiger cirka 80 medarbejdere.

Grønlands Domstole er en del af Danmarks Domstol