Skip to main content
Tilbage

HANS JØRGENSEN & SØN Entreprenører A/S

Hos HANS JØRGENSEN & SØN Entreprenører A/S gør vi alt for at skabe en god balance mellem arbejds- og familielivet hos den enkelte medarbejder. Vi yder frihed under ansvar og giver den enkelte medarbejder plads til at tænke og agere selvstændigt, ligesom vi har positive erfaringer med, at medarbejderstyrken tilegner sig ny viden og hele tiden opdaterer sine kompetencer, hvilket kommer både medarbejdere og virksomhed til gode.

 

Da mange af arbejdsopgaverne hos HANS JØRGENSEN & SØN Entreprenører A/S er projektorienterede, er mange arbejdsgange, processer og metoder derfor også af projektkulturel karakter. Som følge heraf arbejder vores medarbejdere som oftest tæt sammen i teams - i hvilke opgaverne koordineres indbyrdes, så vi sikrer, at vi altid har den bedste på opgaven.

 

På det rene med arbejdsmiljøet

Et uformelt arbejdsmiljø og en positiv omgangstone er, og har altid været, kendetegnende for HANS JØRGENSEN & SØN Entreprenører A/S. Dertil kommer, at alle former for sikkerhedsforebyggelse helt basalt har høj prioritet. 

Det høje sikkerhedsniveau understøttes af vores miljø- og sikkerhedspolitik, der foreskriver, at medarbejderne udelukkende må anvende godkendte materialer, værktøj og øvrigt udstyr og ligeledes kun må beskæftige sig med opgaver, der ligger inden for lovgivningens rammer. 

 

Via den løbende, forebyggende arbejdsmiljøindsats sikrer vi, at ingen medarbejdere udsættes for risici eller skader, der kunne være undgået ved rettidig omhyggelighed og indgriben.

Hoved- og totalentrepriser

Vi udfører en bred vifte af entrepriseopgaver for både offentlige og private bygherrer ud fra kvalitet og ordholdenhed.

billed.asp?type=orginal&resize=202x500&id=159&gid=11&kode=OORagve446Læs mere her refArrow.png

Ledige stillinger

Gode og kompetente medarbejdere er vores vigtigste ressource. Send os derfor en ansøgning, hvis du vil være en del af successen.

billed.asp?type=orginal&resize=202x500&id=189&gid=78&kode=YX1kpFoedgEr du vores nye kollega? refArrow.png

CSR

Vi sætter en ære i at tage et samfundsansvar bl.a.  med ansættelse af lærlinge, praktikanter og elever.

billed.asp?type=orginal&resize=202x500&id=216&gid=83&kode=4orkDeVmyrOm Arbejdspladsen refArrow.png

Nyheder

Som dedikeret aktør i den fynske entreprenør- og byggebranche vil vi gerne dele vores successer.

billed.asp?type=orginal&resize=202x500&id=197&gid=80&kode=HGK38o7XWYLæs seneste nyt refArrow.png