Maskinmesterskolen København

Maskinmesterskolen København er Danmarks ældste maskinmesteruddannelse. Det hele begyndte allerede i 1906 i ydmyge rammer på Nørrebrogade - i bagbygningen til nr. 13. Her blev forskellige kortere maskinkurser samlet under ét for at standardisere undervisningen.

Dengang hed skolen Kjøbenhavns Maskinistskole, og herfra dimitterede de første håbefulde maskinmestre med sikre jobs på hånden. Hvis de da ikke allerede arbejdede sideløbende med skolegangen – på dampskibe og efterhånden også på dieseldrevne skibe.

Først i 1943 fraflyttede skolen den oprindelige adresse og ind i nybyggede rammer på Jagtvej 163. Tidssvarende undervisningsfaciliteter – herunder topmoderne laboratorier – vendte fra den ene dag til den anden op og ned på hele uddannelsen.

62 år senere, i 2005, flyttede MSK til Akademivej i Lyngby – med DTU som nærmeste nabo. Samme år skete den hidtil største ændring af maskinmesteruddannelsen, da den blev underlagt Bekendtgørelsen for Professionsbacheloruddannelser og ændrede såvel indhold som navn.

Uddannelsen hedder nu professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift og er lagt i rammer, som sikrer international anerkendelse og fortsat udvikling. Uddannelsen forbereder de studerende til erhvervslivets stigende krav, ikke mindst på det miljøtekniske område, og vil dermed være lige så relevant fremover, som den har været igennem de sidste over 100 år.

Maskinmesterskolen Københavns beliggenhed nær DTU er ideel for det faglige miljø, da skolen har en række samarbejdspartnere i ”baghaven”. Dette sikrer en relevant forskningsmæssig tilknytning til uddannelsens vigtigste fagområder. Desuden har Maskinmesterskolens studerende også stor glæde af studiemiljøet omkring DTU Campus.

Udviklingen fortsætter. Maskinmesterskolen København har således indgået samarbejde med Marstal Navigationsskole om udbud af navigatøruddannelser på professionsbachelorniveau i Region Hovedstaden. Desuden har MSK søgt om optagelse i interesseorganisationen Danske Professionshøjskoler. Sidst, men ikke mindst, har skolen købt ejendommen Gyrithe Lemches Vej 20 i Lyngby.

Her vil fremtidens maskinmesterskole se dagens lys – som del af et storstilet maritimt og industrielt uddannelses- og udviklingscenter. Forventet indflytning: Efteråret 2017.

Velkommen til en innovativ og fremtidsorienteret skole!

ERIK ANDREASSEN

Rektor

Maskinmesterskolen København København, Danmark
17 Apr, 2018
Underviserne på MSK har forskellige profiler, men overordnet er det vigtigt, at du kan arbejde selvstændigt og trives med at tage ansvar. Samtidig er det nødvendigt, at du har en stærk samarbejdsevne, da vi i høj grad arbejder med uddelegering af ansvar til undervisningsteams. Vi tager udgangspunkt i værdierne kvalitet, innovation, engagement og gensidig respekt. Det er derfor vigtigt, at vi kan genfinde disse værdier hos dig.