Skolen på Amagerbro

Alle institutioner og skoler i kvarteret omkring Skolen på Amagerbro går nu sammen om en helhedsindsats for at skabe chancelighed for kvarterets børn og unge.

Med Alle Tiders Amagerbro ønsker vi, at kvarterets børn og unge, uanset social eller etnisk baggrund, får de bedst mulige chancer for et godt liv og får de samme chancer som alle andre børn i Danmark. Med indsatsen ”Alle Tiders Amagerbro” igangsætter vuggestuer, børnehaver, fritidshjem og Skolen på Amagerbro nu en ekstraordinær fælles indsats.

Indsatsen er for at styrke børn og unges læring og udvikling af de nødvendige kompetencer og færdigheder for at få en ungdomsuddannelse og et godt og rigt liv.

Alle Tiders Amagerbro indsatsen består af fire indsatsområder: Sprog, trivsel, inklusion og fagligt løft. Vi har ambitioner på alle børns vegne, og alle børn og unge skal have lige vilkår og muligheder for at klare sig godt gennem deres skoletid og videre i ungdomsuddannelser. Vi tror på, at vi indfrier ambitionen gennem en systematisk indsats for børnenes udvikling og i en fælles helhedsindsats mellem skolen og alle institutionerne i nærmiljøet.