Job360 I/S

 

Rekruttering er dyrt og der bliver rekrutteret rigtig meget i Grønland. Tal fra udlandet anslår, at en rekruttering hurtigt kan løbe op i 300.000 -1 mio. Kr.
Det er rigtig mange penge for alle organisationer, men på trods af dette oplever vi at investeringen - for det er det en rekruttering dybest set er - plejes og forvaltes rigtig dårligt.

Alt for ofte ender en rekruttering i et præmaturt afbrudt ansættelsesforhold. Begrundelserne er mange: Man søger nye udfordringer, har hjemve, er ikke faldet til, manglende trivsel generelt, arbejdsbyrden for stor, ikke nok at lave, dårlige boligforhold, partneren trives ikke, børnene trives ikke osv.

I JOB360.gl er vi overbeviste om at vi kan vende denne kedelige udvikling for vores kunder. Hos os får I et professionelt ansættelsesforløb hvor vi – i samarbejde med jer – vil gøre alt for at den vigtige opstartsfase danner grobund for starten på et langt samarbejde.

Vi er med til at sikre at medarbejder, organisation og bundlinje går op i en højere enhed.

Det som vi særligt kan bidrage med, er vores stærke tilknytning til landet, og det forhold, at vi i tidligere jobs har siddet med rekrutteringsopgaver til alle steder i Grønland – det kulturelle kendskab er derfor stort og unikt, og vi ved hvilke oplysninger der er vigtige at få vendt og taget stilling til i et nyt ansættelsesforhold.