SEF A/S

Sydfyns Elforsyning - kort fortalt

Sydfyns Elforsyning består af et moderselskab og en række datterselskaber, som tilsam-
men dækker 'den daglige energi' til borgerne på Sydfyn. Fra el og gas til TV, telefoni og internet.

Sydfyns Elforsyning blev dannet i 1906 som et kommunalt elforsyningsselskab og blev i 1975 en selvejende institution. Et repræsentantskab leder selskabet i dag, hvis 45 medlemmer er udpeget af Svendborg Kommunalbestyrelse. Se årsrapportenher.

Vi beskæftiger ca. 100 medarbejdere.

Bestyrelsen og ledelse

Bestyrelsen består af ni medlemmer, heraf tre medarbejderrepræsentanter. Den administrerende direktør og tre områdechefer varetager den daglige ledelse.

 

 

​​

SEF A/S er moderselskab for en række datterselskaber hvor ejerforholdet er 100%: FLOW Elnet​SEF Energi, SEF Innovation, FiberLAN og vores tyske vindmølleselskaber SEF Wind og SEF Wind Niemegk. Ejerforholdet er 75% i SEF Fiber.

Med undtagelse af SEF Fiber​ og FiberLan er alle vores danske selskaber ISO 9001​.

Her kan du læse gældende vedtæ​gte​r​ for Fonden Sydfyns Elforsyning.