Dataproces ApS

Dataproces skaber værdi med data. Primært for den offentlige sektor og i særdeleshed for de danske kommuner

Ved hjælp af data optimerer Dataproces digitale administrationers økonomi, infrastruktur og arbejdsgange til gavn for ressourceforbruget, effektiviteten og kvaliteten. Alt sammen i tråd med visionerne i Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi og i forståelse for de de fælleskommunale arkitekturprincipper.

Samarbejde

Medio 2017 har over halvdelen af de danske kommuner indgået samarbejde med Dataproces. Endvidere er Dataproces engagerede i en række øvrige partnerskaber og projekter - også i ikke-kommunalt regi. Blandt andet gennem Aalborg Universitet, BrainsBusiness, KL, DI, COK og SKI.

Dataproces udvikler hele tiden nye, bedre løsninger i tæt samarbejde med udvalgte kommuner. Kontakt os med en konkret problemstilling og få en snak om muligheden for et udviklingssamarbejde.