Danjord A/S

Historie og ejerforhold
Dan Jord A/S er stiftet i november 1984 ved køb af anlægsaktiviteterne fra JAT A/S, et dengang ti år gammelt Aarhus-firma. Dan Jord A/S har således mere end 30 års erfaring med udførelse af anlægsarbejder.

Dan Jord A/S har siden 1993 været et selvstændigt datterselskab i Aarsleff-koncernen og er 100 % ejet af Per Aarsleff Holding A/S.

Dan Jord A/S er anlægsentreprenør i bred forstand
Dan Jord A/S udfører alle typer af anlægsarbejder i og på jorden. Vi har mange års erfaring med udførelse af anlægsarbejder i forhold til bl.a. forsyningsledninger (fjernvarme, vand og kabler), infrastruktur, kloak, byggemodninger, nedgravede affaldscontainere og idrætsanlæg (kunstgræsbaner, naturgræsbaner, multibaner, golfbaner mv.).

Gennem årene har vi desuden opbygget en solid erfaring med udførelse af komplekse projekter i tættrafikerede bykerner. I Aarhus har vi eksempelvis gennem mange år spillet en central rolle i renoveringen af byrum i midtbyen, heriblandt Store Torv, Lille Torv, Immervad, Åboulevarden, Søndergade og Ryesgade samt ikke mindst fritlægningen af Aarhus Å. Derudover har vi udført en række større byfornyelsesprojekter i centrale dele af bl.a. Viborg, Odder, Vejle, Rønde og Hinnerup.

Dan Jord A/S har siden 1990’erne haft egen anlægsgartner- og brolæggerafdeling. Vi har derfor opbygget en høj grad af ekspertise inden for disse områder. Afdelingens opgaver spænder bredt og omfatter bl.a. anlæg af nye grønne arealer, pleje og vedligeholdelse af eksisterende grønne arealer samt alle former for belægningsarbejder.

Vores medarbejdere er vores største aktiv
Uden erfarne og kompetente medarbejdere var vi ikke der, hvor vi gerne vil være. Hos Dan Jord A/S har vi en del medarbejdere med lang anciennitet, hvilket vi ser som udtryk for, at Dan Jord A/S er en god og sikker arbejdsplads. Vores medarbejdere efteruddannes løbende, så de til stadighed er i besiddelse af den fornødne viden til at løse deres arbejdsopgaver bedst muligt. Derudover indgår Dan Jord A/S løbende en del uddannelseskontrakter for både anlægsstruktører, anlægsgartnere, brolæggere og maskinførere.

En stor og alsidig maskinpark
Vores maskinpark omfatter gravemaskiner i forskellige størrelser lige fra 0,8 tons minigravere til 20-36 tons gravemaskiner. Desuden råder vi over bl.a. dozere, rendegravere, gummigeder, komprimeringsmateriel samt en række ladbiler og 4-akslede lastbiler med kærre. Vores store maskinpark og brede udvalg af maskiner i forskellige størrelser og typer gør os i stand til at klare enhver størrelse anlægsopgave.

I forbindelse med vores anlægsarbejder har vi investeret i GPS-maskinstyring til vores bulldozere og hydrauliske gravemaskiner. Dette med henblik på at optimere arbejdsprocesserne omkring vores entrepriser til gavn for både vores kunder og os som entreprenør.

Kvalitetsarbejde til tiden
Vores erklærede mål er, at vi vil være kendt som en professionel og pålidelig samarbejdspartner. Vi ønsker, at vores kunder opfatter os som engagerede, omhyggelige, fleksible og omkostningsbevidste – derfor leverer vi kvalitetsarbejde til tiden.

Hos Dan Jord A/S lægger vi stor vægt på, at vores arbejder generer omgivelserne mindst muligt. I planlægningen af vores arbejdsopgaver tilstræber vi, at eksempelvis støjende arbejder udføres med størst mulig hensyntagen til berørte borgere og erhvervsdrivende. Tilsvarende har vi til stadighed fokus på at koordinere udførelsen af vores opgaver med de øvrige aktiviteter, der måtte foregå inden for eller i umiddelbar nærhed af vores arbejdsområder.

Dan Jord A/S er en autoriseret kloakmestervirksomhed. Vores kvalitetsstyringssystem er pt. godkendt gældende til 30. marts 2020.