LOXAM

LOXAM – den naturlige partner for bygge- og anlægsvirksomheder

Vi plejer at sige, "du har hænderne – vi har maskinerne". 

Vores kerneforretning er at udleje værktøj og materiel til den danske bygge- og anlægsbranche samt private.
Men faktisk kan vi hjælpe dig med meget mere end skurvogne, gravemaskiner og håndværktøj.
For udover at stille håndværktøj og materiel til rådighed, så kan LOXAM også hjælpe med etablering
af byggepladsen samt servicering af byggepladsen gennem hele byggeperioden.

LOXAM er ISO 9001 og ISO 14001 certificeret. Det er vi, fordi vi mener at kvalitetsstyring og miljøledelse kan hjælpe os med konstant, at forbedre os – så du kan være sikker på altid, at få de sikre, gode og mest miljøvenlige løsninger hos os.

LOXAM er Europas største udlejer af materiel til entreprenører og håndværkere.
LOXAM etablerede sig i Danmark i 2007 ved at købe DNE Materieludlejning A/S og JJ Maskinudlejning A/S.

LOXAM har 29 afdelinger i Danmark med i alt ca. 300 medarbejdere og råder via det internationale netværk over en materielportefølje på mere end 300.000 enheder.

LOXAM er til stede i Frankrig, Marokko, Brasilien, Colombia, Belgien, Tyskland, Irland, Luxembourg, Holland, Norge, Portugal, Spanien, Italien, Schweiz, Storbritannien, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi-Arabien, Forenede Arabiske Emirater og Danmark. Koncernen beskæftiger ca. 7.900 medarbejdere fordelt på 750 afdelinger.