Damgaard-Jensen A/S

Damgaard-Jensen A/S kan på trods af sin eksistens siden 1917 kalde sig for fremtidens grafiske virksomhed.

Vi er i Aarhus og København godt 100 medarbejdere, der lever og ånder for print og tryk og efterforsker konstant nye metoder til at løse de daglige udfordringer på.

 

Vi producerer alle former for print til business-to-business kunder lige fra det mindre arkitektfirma, reklamebureau til store internationale virksomheder. Se gerne vores casesher på hjemmesiden.

Med hovedsæde i Aarhus og afdeling i København, begge i en rivende udvikling, er virksomheden en af de mest markante grafiske virksomheder i Danmark.

 Facade DGJ        Facade KBH         

Damgaard-Jensen A/S Øst er en sammenlægning af tryk- og printaktiviteterne fra Tutein og Koch A/S og Damgaard-Jensen A/S' tidligere aktiviteter på Sjælland. Indtil 1/1 2006 hed vores afdeling i København DTKommunikation A/S.

Seneste familiemedlem er den anerkendte grafiske virksomhed BB Serigrafi & Offset A/S, der er specialiseret i serigrafi og outdoor-print. BB Serigrafi & Offset A/S skiftede pr. 1. maj 2007 navn til Damgaard-Jensen A/S og er i dag en integreret del af Damgaard-Jensen A/S.

Udover de danske aktiviteter ejer Damgaard-Jensen A/S en større grafisk virksomhed i Litauen og driver internetbutikken discountprint.dk. Læs mere på www.discountprint.dk

  

DGJ Logomand  Logo

Damgaard-Jensen A/S er og har altid været familieejet. Den røde logo-mand i Damgaard-Jensens logo er tegnet i hånden af vores nuværende ejer Klaus Damgaard-Jensens farfar Katharinus Thuesen Damgaard-Jensen.

Han var oprindeligt arkitekt, men blev på grund af sukkersyge forhindret i at arbejde med dette. Som en bibeskæftigelse startede han derfor med at hjælpe tidligere kolleger med at fremstille tegninger og det var således grundlaget for det vi i dag kender som K. T. Damgaard-Jensen A/S eller i dagligt tale Damgaard-Jensen A/S.

Logoet illustrerer produktionen af tegninger via lyskopi (solen og hovedet) som var datidens produktionsmetode. Højre arm og venstre ben er som er et D for Damgaard og J for Jensen og den modsatte side er kopien der spejles over. Tegningen er i dag en 4 farvet billedfil.

 

Godkendt offentlig leverandør

Moderniseringsstyrelsen har gennemført et udbud af trykkeri-, kopi- og printydelser (trykkeriaftalen). Udbuddet har resulteret i en ny rammekontrakt, som trådte i kraft d. 1. januar 2015.

Aftalen er indgået med fem leverandører af standard kopi- og printydelser. Herunder PrinfoDenmark, som Damgaard-Jensen A/S er en del af. PrinfoDenmark er Danmarks største kædesamarbejde indenfor grafiske kommunikationsydelser. 

Fordele 
Den forpligtende trykkeriaftale har flere fordele:

  • Attraktive priser. 
  • Et bredt og opdateret sortiment med et højt kvalitetsniveau. 
  • Større gennemsigtighed i pris og sortiment. 
  • En stor kapacitet på aftalen med en høj leveringssikkerhed.
  • Miljøvenlighed