Dronning Ingrids Hospital fungerer både som landshospital, og hospital for borgere i Nuuk. 
På hospitalet består finder du følgende behandlingssteder:

PATIENTHOTELLET
Patienthotellet fungerer som hjem for udenbys borgere, der er til undersøgelser og mindre behandlinger på DIH. Endvidere opholder færdigbehandlede patienter, ledsagere og transitpatienter sig på hotellet før de skal videre.
Skal du indlægges på patienthotellet? Klik på dette link

MEDICINSK OMRÅDE
Behandler patienter med infektioner, cancer, mave-tarm sygdomme, hjerte- og nyresygdomme samt børn under 12 år. 
Konsultationer på medicinsk ambulatorium, læs mere ved at klikke her
Genoptræning kan du få mere at vide om ved at klikke på følgende link Genoptræning

KIRURGISK OMRÅDE
Behandler patienter med mave-tarmsygdomme, urinvejsinfektioner, kvindesygdomme, fødsler, brækkede arme og ben, samt øre- næse og halssygdomme.
Blodprøver, EKG og konsultationer i Kirurgisk Ambulatorium? Læs mere ved at klikke her

PSYKIATRISK OMRÅDE 
Afdelingen er en åben modtagerafdeling, som tilbyder behandling til borgere med psykiske lidelser i hele Grønland. 
Læs mere om indlæggelse på psykiatrisk afdeling
Læs mere generelt om psykiatrisk afdeling

JORDEMODER
Er du gravid og har spørgsmål om graviditet, følg linket.

AKUTOMRÅDET
Akutområdet behandler kritisk syge patienter. 
Telefonisk kontakt foregår via hovednummeret 34 40 00.
Læs mere her om akutområdet.

 

Landsapoteket i Grønland Nuuk, Grønland
Kære Farmakonom, Landsapoteket i Grønland søger fra januar 2019 eller efter aftale en farmakonom til en fast stilling eller vikariat på minimum 1 år. Landsapoteket er placeret på Dronning Ingrids Hospital i landets hovedstad, Nuuk. Vi beskæftiger os med mange forskellige arbejdsopgaver i løbet af arbejdsdagen, som farmakonom vil dit daglige arbejde typisk bestå af tre-fire timers skranke. Her udleveres og rådgives om medicin efter recept; lægemidler er gratis til borgerne undtagen rejsemedicin. Stillingen indebærer også medicinservice på en til to afdelinger, rådgivning af sygehusets personale, samt forsendelse og modtagelse af lægemidler til og fra kysten og Danmark. Du vil også få dine egne ansvarsområder, og det forventes at du er en aktive deltager i arbejdspladsens udvikling, så vi forsat kan være et opdateret og moderne apotek. Vi kan tilbyde en varm og social arbejdsplads med fokus på at hjælpe hinanden, da hver arbejdsdag byder på nye udfordringer. Vi giver en solid oplæring, hvor der fokuseres på faglig udvikling, da arbejdsopgaverne højst sandsynligt vil være nye. Der er faste arbejdstider mandag til fredag fra kl. 8-16 uden weekendvagter; arbejdssproget er dansk. Vi søger en fagligt stærk farmakonom med ordenssans, som er klar på at tackle de udfordringer, som findes både i skranken og på sygehuset. Du skal have gode formidlingsevner og være skarp på den menneskelige kontakt, da vi samarbejder med mennesker i alle fag og i alle mulige relationer. Et vist kendskab til IT er godt, da det er en del alle facetter af arbejdsdagen. Nuuk en moderne by med et rigt byliv for hele familien og alle de faciliteter der hører med, såsom caféer, butikker, fritidsklubber, diverse sport, foreninger, skilift, svømmehal, skoler, osv. Og lige udenfor Nuuk ligger den store grønlandske natur i form at et stort fjordsystem med høje fjelde. Så hvis du søger et anderledes arbejdsliv i utrolige omgivelser, så er stillingen noget for dig.   Statsborgerskab Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.   Rejse- og boligforhold Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse. Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.   Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.   Løn og ansættelse Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst.  Find din overenskomst her. http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster     Kontakt Information om stillingen kan indhentes ved farmakonom Thorbjørn Friis, tlf.: (+299) 34 45 98, e-mail:  thof@peqqik.gl  eller landsapoteker Inge Mortensen tlf.: (+299) 34 48 71, mail:  imt@peqqik.gl .  Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan fås ved henvendelse til personalekonsulent Erik Egede, på tlf. +299 34 46 81, e-mail  ereg@peqqik.gl . Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.    Ansøgningsfrist: 5. december 2018  
24 Nov, 2018