LIFA A/S

LIFA A/S Landinspektører er et landsdækkende landinspektørfirma med specialer i ejendomsdannelse og ejendomsdata.

Udgangspunktet for firmaets forretningsområde er de traditionelle landinspektøropgaver, der med tiden har udviklet sig til også at omfatte avanceret måling i 2D og 3D, distribution af landsdækkende ejendomsdata samt udvikling af CAD- og GIS-applikationer til håndtering af ejendomsdata på markedets dominerende CAD- og GIS-platforme.

Fra at være traditionelle landinspektører omfatter LIFA i dag også afdelingerne LIFA BANE, LIFA PLAN, LIFA FORSYNING, LIFA AREAL & RETTIGHEDER, LIFA SURVEYORS samt LIFA GiS&IT, der alle er opstået som følge af, at firmaet har specialiseret sin viden inden for bl.a. disse fagområder:

  • opmåling ved bygge- og anlægsarbejder
  • ejendomsdannelse og ændring af ejendomsgrænser
  • rådgivning i forbindelse med udvikling af fast ejendom
  • fysisk planlægning
  • indsamling, bearbejdning og præsentation af geografiske informationer
  • distribution af ejendomsdata
  • udvikling af applikationer til håndtering af ejendomsdata
  • forhandling af Bentley produkter

LIFA A/S Danmark
People Company søger for LIFA A/S Landinspektører erfarne landinspektører med beskikkelse til ansættelse i enten København, Kolding eller Fredericia. Der er travlt og mængden af matrikulære sager er støt stigende og dermed behov for flere nye kolleger i LIFA. Til at betjene LIFA’s kunder og for at understøtte den fortsatte vækst er LIFA på udkig efter erfarne landinspektører, der skal arbejde med matrikulære sager med base i enten København, Kolding eller Fredericia. Med reference til LIFA’s ledelse kommer de daglige arbejdsopgaver til at bestå af en lang række spændende opgaver. Jobbet Du skal selvstændigt kunne udøve og rådgive omkring landinspektøropgaver vedrørende matrikulære arbejder, ejendomsdannelse, ejendomsudvikling, ejerlejlighedsopdeling osv. Herudover skal du forvente at kunne blive involveret i forskellige tværgående projekter på tværs af LIFA’s kontorer og specialistafdelinger som f.eks. Plan , Areal & Rettigheder og Forsyning , og du skal samarbejde med dine kolleger, som omfatter nogle af Danmarks dygtigste landinspektører, jurister, planarkitekter, ingeniører m.v., og derved samarbejde omkring vej- og ejendomsjura, ledningsret, ekspropriations- og jordfordelingsopgaver osv. Du skal indgå i tæt samarbejde mellem LIFA’s afdelinger, hvilket gøres muligt og nemt ved anvendelse af de mest moderne teknologier. Du skal selvstændigt få muligheden for fagligt at specialisere dig yderligere efter interesse og dermed medvirke til den til stadighed stærkere faglighed på tværs i LIFA. Deltage i tæt samarbejde med LIFA's GIS·IT eksperter omkring leverance af kombinerede løsninger af både højt specialiseret rådgivning og eksisterende eller nyudviklede GIS·IT produkter til vores kunder. Din baggrund og kvalifikationer Du har mindst 8-10 års erfaring med arbejdsopgaverne fra lignende stilling i branchen. Vi forventer, at du har en uddannelse og beskikkelse som landinspektør. Har du et speciale, vil det være en fordel. I LIFA er der både behov for og mulighed for at løbende at fordybe sig i specialistområder indenfor landinspektørfaget. Som person er du af natur omhyggelig, arbejder selvstændigt og struktureret. Du har et praktisk håndelag og er vant til at arbejde såvel ude i marken - som inde på kontoret Du er god til at kommunikere på alle niveauer med såvel kunder som rådgivere og andre teknikere – på såvel skrift som i tale. Du er god til IT – vi anvender primært MS-pakkens værktøjer, men også egenudviklede specialprogrammer i vores daglige arbejde.   LIFA tilbyder Et spændende, selvstændigt og udadvendt job, hvor du får mulighed for at sætte dit præg på LIFA’s fortsatte udvikling – og blive en del af en handlekraftig, solid virksomhed med nogle sunde værdier og hvor du kommer til at arbejde tæt sammen med dine øvrige kollegaer over hele landet. Du har mulighed for at trække på specialistkompetencer – og selv byde ind med dine. Her er der plads til og mulighed for at udvikle sig fagligt indenfor specialområder. Der er kort sagt masser af spændende udfordringer af såvel faglig som personlig karakter og gode udviklingsmuligheder for den rette person, herunder også mulighed for medejerskab i LIFA, hvis både du og LIFA finder det interessant. Ordnede forhold og lønpakke efter kvalifikationer med en god fast løn, pensionsordning med en udvidet helbredssikring mv. Tiltrædelse snarest muligt efter aftale.
16 Dec, 2018
LIFA A/S Århus, Danmark
People Company søger for LIFA A/S Landinspektører en erfaren forretningsudvikler. Du bliver en nøgleperson i implementeringen af LIFA’s vækststrategi for afdelingen i Århus. Du skal fortsætte den positive udvikling med at videreudvikle og udvide LIFA’s aktiviteter inden for såvel tekniske som matrikulære opgaver. Her er chancen for at blive en del af en virksomhed i vækst og være med at til at sætte din afgørende indflydelse på LIFA’s videre udvikling i Århus-området. Til at styrke LIFA’s fortsatte vækst søger vi en forretningsudvikler til en nyoprettet stilling. Du skal være med til at sikre en fortsat udvikling og vækst af Århus-kontorets forretningsgrundlag inden for tekniske og matrikulære sager. Med reference til LIFA’s ledelse kommer dine ansvarsområder og de daglige arbejdsopgaver til at bestå i en lang række spændende opgaver. Jobbet Med afsæt i den eksisterende afdelings kundeportefølje, bliver det dit ansvar  at øge aktivitetsniveauet med nye opgaver til eksisterende, såvel som til nye kunder. Dette skal ske i forbindelse med din egen løsning af tekniske såvel som matrikulære landinspektøropgaver (afhænger af din baggrund) og ved, at du aktivt er opsøgende og relationsbyggende i forhold til at udvide forretningsgrundlaget for afdelingen. Du skal selvstændigt deltage aktivt i rådgivning omkring og udførelse af f.eks. tekniske landinspektøropgaver som afsætning af nybyggeri, opmåling af anlægsopgaver mv. og matrikulære landinspektøropgaver som f.eks. ejendomsdannelse, ejendomsudvikling, ejerlejlighedsopdeling osv. Herudover skal du forvente at kunne blive involveret i forskellige tværgående projekter til kunder på tværs af LIFA’s mange geografiske afdelinger og for LIFA’s mange specialistfunktioner, som f.eks. GIS·IT, Areal & Rettigheder, Plan, Forsyning og Surveyors – og du kan ligeledes tilbyde dine kunder LIFA’s mange kompetencer på landsplan. For den rette person kan der blive tale om et job, hvor der åbner sig spændende karrieremuligheder med ledelsesansvar – også på kort sigt, da vi forventer at udvide bemandingen yderligere i den kommende periode. Din baggrund og kvalifikationer Du har mindst 5-8 års erfaring med arbejdsopgaverne fra lignende stilling – eller har indsigt i og erfaring med arbejdsopgaverne fra selve branchen eller brancher beslægtet hermed – det kunne være f.eks. entreprenørvirksomheder, rådgivende ingeniørfirmaer el. lign. Vi forventer, at du har en uddannelse som landinspektør (gerne med beskikkelse som landinspektør og din faglige profil kan være teknisk såvel som matrikulær) eller en uddannelse som ingeniør eller lignende teknisk baggrund, evt. suppleret med relevant efteruddannelse. Du er som person udadvendt, konkurrenceorienteret, har et stort drive og ser det som en udfordring at være med til at videreudvikle og bygge noget op. Et væsentligt element heri er, at du er opsøgende og relationsskabende og har en kommerciel tilgang til at se mulighederne for at lave forretninger. LIFA tilbyder Et spændende, selvstændigt og udadvendt job, hvor du får mulighed for at sætte dit præg på LIFA’s fortsatte udvikling i Århus-området – og blive en del af en virksomhed i vækst. Du bliver en del af en handlekraftig, solid virksomhed med nogle sunde værdier, og du kommer til at arbejde tæt sammen med dine øvrige kollegaer over hele landet, hvor du har mulighed for at trække på specialistkompetencer – og selv byde ind med dine. Her er der plads til og mulighed for at udvikle sig fagligt inden for specialområder. Der er kort sagt masser af spændende udfordringer af faglig såvel som personlig karakter og gode udviklingsmuligheder for den rette person, herunder også mulighed for medejerskab i LIFA, hvis både du og LIFA finder det interessant. Ordnede forhold og lønpakke efter kvalifikationer med en god fast løn, pensionsordning med en udvidet helbredssikring mv. Tiltrædelse snarest muligt efter aftale. Interesseret? – vi glæder os til at høre fra dig. Send din ansøgning til os hurtigst muligt. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Jens Peter Sørensen, People Company på telefon 7022 1711 / 2146 1711 eller via mail jps@peoplecompany.dk . LIFA A/S bliver ikke orienteret om din ansøgning uden forudgående aftale.
13 Dec, 2018
LIFA A/S Odense, Danmark
People Company søger for LIFA A/S en landinspektør (evt. med beskikkelse) til ansættelse i en af LIFA’s afdelinger på Fyn. Der er travlt og mængden af matrikulære sager er støt stigende og dermed behov for flere nye kolleger i LIFA. Til at betjene LIFA’s kunder og for at understøtte den fortsatte vækst, er LIFA på udkig efter en landinspektør. Du skal arbejde med matrikulære sager med base i en af afdelingerne på Fyn. Du kan være helt nyuddannet eller måske allerede i gang med at få dine første erfaringer som landinspektør og er på udkig efter det rigtige sted at gøre karriere. LIFA kan i alle tilfælde tilbyde dig et spændende job og at du bliver en del af et af landets førende landinspektørfirmaer. Med reference til den lokale afdelingsleder eller teamleder, kommer de daglige arbejdsopgaver til at bestå i en bred vifte af opgaver. Jobbet Du skal udføre landinspektøropgaver primært indenfor det matrikulære område Afhængig af dit udgangspunkt, vil du – nu eller på sigt – skulle løse matrikulære opgaver selvstændigt og betjene kunder i sagernes forløb fra A-Z. Vi sikrer, at du får en grundig oplæring og daglig sparring med vores team på Fyn LIFA er en førende landinspektørvirksomhed med mange kompetencer, så du vil naturligvis også få muligheder for at blive involveret i forskellige projekter på tværs af LIFA’s mange geografiske afdelinger og specialistafdelinger, som f.eks. Plan, Areal & Rettigheder og Forsyning Du får ligeledes muligheder for fagligt at specialisere dig yderligere efter interesse og medvirke til den til stadighed stærkere faglighed på tværs i LIFA Din baggrund og kvalifikationer Vi forventer, at du har en uddannelse som landinspektør og evt. er på vej mod beskikkelse. Er du helt nyuddannet, så er det også en mulighed. Vigtigst er at du brænder for og gerne vil arbejde med traditionelt matrikulært landinspektørarbejde Som person er du af natur omhyggelig, arbejder selvstændigt og struktureret. Du har et praktisk håndelag og er vant til at arbejde såvel ude i marken – som inde på kontoret Du er udadvendt og er interesseret i at have kundekontakt og er god til at kommunikere på alle niveauer med såvel kunder som rådgivere og andre teknikere såvel på skrift som i tale. LIFA tilbyder Et spændende, udviklende og selvstændigt udadvendt job, hvor du får mulighed for at blive en del af en handlekraftig, solid virksomhed med nogle sunde værdier og hvor du kommer til at arbejde tæt sammen med dine øvrige kollegaer over hele landet Muligheder for at trække på specialistkompetencer – og selv byde ind med dine. Her er der plads til og mulighed for at udvikle sig fagligt indenfor specialområder Lige fokus på sund forretning og trivsel – det skal være sjovt at gå på arbejde og du bliver en del af et ungt team med fokus på netop det Udfordringer af såvel faglig som personlig karakter og gode karriereudviklingsmuligheder Ordnede forhold og lønpakke efter kvalifikationer med en god fast løn, pensionsordning med en udvidet helbredssikring mv. Tiltrædelse snarest muligt efter aftale. Interesseret? – vi glæder os til at høre fra dig. Send din ansøgning til os hurtigst muligt. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Jens Peter Sørensen, People Company på telefon 7022 1711/2146 1711 eller via mail jps@peoplecompany.dk . LIFA A/S bliver ikke orienteret om din ansøgning uden forudgående aftale.
13 Dec, 2018
LIFA A/S
Markedsorienteret leder til et af landets største landinspektørfirmaer. People Company søger for LIFA A/S en leder til LIFA’s forsyningsafdeling for spildevand, vand og fjernvarme. Lederen skal stå i spidsen for at udnytte og indfri et stort markedspotentiale på et af kerneområderne for LIFA. LIFA ønsker at styrke indsatsen overfor forsyningssektoren generelt og specifikt på de ”hårde” ledninger (vand, spildevand, fjernvarme), da der vurderes at være et stort markedspotentiale. Det er LIFA’s ambition at videreudvikle og cementere LIFA’s position på dette område. Lederen skal koordinere indsatsen på Forsynings-området på tværs af hele LIFA’s organisation og skal selv gå forrest i processen med at indfri de fremtidige vækstmål. Stillingen kan løses med placering på et af LIFA’s større kontorer i Glostrup, Odense eller Trekantområdet. Jobbet: Til at understøtte den fortsatte vækst søges en stærk markedsorienteret lederprofil, der skal tage ansvaret for at lede LIFA’s Forsyningsafdeling inden for spildevand, vand og fjernvarme. Du bliver en central person, der skal koordinere ressourcer fra flere af LIFA’s afdelinger, når der skal arbejdes med opgaver indenfor området. Med reference til LIFA’s direktion kommer dine ansvarsområder og de daglige arbejdsopgaver primært til at bestå i:  Ansvarsområder og arbejdsopgaver: Koordinering af LIFA’s samlede indsats overfor Forsyningssektoren, dvs. arbejde på tværs af organisationen i relation til opgaver der måtte komme indenfor dette store område Ansvarlig for at sikre at LIFA deltager i alle relevante udbudsprocesser indenfor Forsyningsområdet samt sætte det rigtige hold til at kunne placere LIFA bedst muligt i disse udbudsprocesser Opbygning og ledelse af Forsyningsafdelingen med budget- og personaleansvar på sigt Budgetansvar for markedsområdet Forsyning Koordinering på tværs af teams og sparring med LIFA’s øvrige organisation Gå forrest og være opsøgende i forhold til såvel eksisterende som nye kunder og samarbejdspartnere og udvikle relationerne indenfor Forsyningssektoren yderligere. Gør LIFA synlig overfor forsyningsbranchen ved at målrette kampagner og deltagelse i messer m.v.   Din baggrund og kvalifikationer: Du kan betegne dig selv som en erfaren forsyningsekspert med stor generel viden indenfor forsyningsbranchen bredt og gerne specifikt indenfor spildevand. Den rette person har sandsynligvis haft teknisk ansvar i et forsyningsselskab eller en tilsvarende rolle i en rådgivende virksomhed. Vigtigst er at du har en indgående indsigt i forsyningssektoren med afsæt i spildevand – og taler samt forstår branchens sprog Du besidder en stor erfaring med projektering, projektledelse og ikke mindst tilbudsgivning, som du har stor indsigt i og erfaring med fra tidligere inden for dette område. Du bliver en nøgleperson og tovholder på alle udbud relateret til forsyningsbranchen Du er branchekendt og har et stort og brancherelevant netværk Det vil være en stor fordel at du har et vist kendskab til ledningsregistrering, ejendomsdata, afregningsdata, klimasikring etc. og meget gerne også erfaring med personaleledelse Du besidder gode kommunikationsevner både mundtligt og skriftligt og kan formidle LIFA’s løsninger og ydelser til forsyningsselskaber og andre interessenter i sektoren Du er formentlig uddannet ingeniør eller har en tilsvarende teknisk uddannelse med kendskab og erfaring med vand, afløbs- og anlægsteknik Som person er du i besiddelse af et betydeligt drive, du er målrettet og præstationsorienteret og klar til at tage ansvar. Du er typen, der går forrest og viser vejen – og samtidigt forstår at skære igennem på en måde, som skaber respekt og motivation for dine omgivelser Sidst, men ikke mindst, så er du en person, som sætter en ære i at levere produkter af høj kvalitet og undervejs i en hektisk hverdag oftest ses med et smil på læben og i højt humør LIFA tilbyder: Et spændende, selvstændigt og udadvendt ledelsesjob, hvor du får mulighed for at sætte dit præg på hverdagen og LIFA’s udvikling Lige fokus på sund forretning og trivsel – det skal være sjovt at gå på arbejde Du bliver en del af en handlekraftig, solid virksomhed med nogle sunde værdier og kommer til at arbejde tæt sammen med dine øvrige kollegaer dels på hovedkontoret i Odense, kontorerne i hhv. Fredericia eller Glostrup og dels med kolleger over hele landet Masser af spændende udfordringer af såvel faglig som personlig karakter og gode udviklingsmuligheder for den rette person Ordnede forhold og lønpakke efter kvalifikationer med en god fast løn, pensionsordning med en udvidet helbredssikring mv. Tiltrædelse snarest muligt efter aftale Interesseret? – vi glæder os til at høre fra dig. Send din ansøgning til os hurtigst muligt. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Jens Peter Sørensen, People Company på telefon 7022 1711/2146 1711 eller via mail   jps@peoplecompany.dk . LIFA A/S bliver ikke orienteret om din ansøgning uden forudgående aftale. Med fremsendelsen af din ansøgning giver du samtidigt accept på at People Company må opbevare dit materiale i en periode op til 6 måneder og med denne accept, må dele dette materiale med People Companys opdragsgiver.
12 Dec, 2018
LIFA A/S Odense, Danmark
OMRÅDELEDER - LANDINSPEKTØRYDELSER - LIFA ODENSE People Company søger for LIFA A/S Landinspektører en Områdeleder til LIFA Odense. Du får ansvaret for LIFA’S landinspektør-aktiviteter i Odense-området med ledelsesansvaret for ca. 30 medarbejdere.   Til at betjene LIFA’s kunder og for at understøtte den fortsatte vækst, er LIFA på udkig efter en erfaren leder med en baggrund som enten Landinspektør, Ingeniør, Geograf, Forstkandidat eller anden beslægtet uddannelse suppleret med relevant lederuddannelse. Med reference til LIFA’s direktion kommer de daglige arbejdsopgaver og ansvarsområder primært til at bestå i:    Jobbet: Du får ansvaret for LIFA’s landinspektørforretning på Odense kontoret og med Fyn som område. Dette indebærer forretnings- og budgetansvar samt det overordnede ledelsesansvar for de ca. 30 medarbejdere, der i dag løser såvel matrikulære som tekniske opmålingsopgaver. Ledelsesopgaven foregår i tæt samarbejde med teamledere for de enkelte afdelinger Med afsæt i den eksisterende kundeportefølje, bliver det også Områdelederens ansvar at øge aktivitetsniveauet med såvel nye opgaver til eksisterende kunder, som nye kunder. Dette skal ske i samarbejde med de nuværende kollegaer og gennem mersalg til eksisterende kunder samt salg til nye kunder En anden opgave bliver - i tæt samarbejde med de ansvarlige teamledere - at bidrage til en optimal ressourcefordeling og allokering af medarbejdere på mange opgaver, der oftest skal løses på meget kort tid I passende omfang skal områdelederen deltage i rådgivning omkring og udførelse af  landinspektør-relaterede opgaver som f.eks. opmåling og afsætning af nybyggeri, anlægsopgaver, ejendoms-dannelse og -udvikling, ejerlejlighedsopdeling etc. (afhænger af din baggrund) Herudover vil du blive involveret i forskellige tværgående projekter til kunder på tværs af LIFA’s afdelinger og specialistfunktioner.     Din baggrund og kvalifikationer: Du har mindst 5-8 års erfaring med arbejdsopgaverne fra lignende stilling i et Landinspektørfirma –  eller har indsigt i og erfaring med arbejdsopgaverne fra selve branchen eller brancher beslægtet hermed – det kunne være f.eks. entreprenørvirksomheder eller rådgivende ingeniørfirmaer og lign. Du skal være en erfaren og dygtig leder, med fokus på de ledelsesmæssige discipliner som synlighed, kommunikation, beslutningskraft, empati og menneskeforståelse. Du har haft et betydeligt personaleansvar før og trives med denne ledelsesdisciplin Du kan have en uddannelse som Landinspektør  eller  Ingeniør, Geograf, Forstkandidat eller lignende teknisk baggrund, gerne suppleret med relevant ledermæssig efteruddannelse (HD og lign.) Du er som person udadvendt, konkurrencemindet, har et stort drive og ser det som en udfordring at være med til at videreudvikle og bygge noget op. Et væsentligt element heri, er at du er opsøgende og relations skabende og har en kommerciel tilgang til at se mulighederne for at lave forretninger Du er god til at kommunikere på alle niveauer med såvel kunder som rådgivere og andre teknikere – på såvel skrift som i tale. LIFA tilbyder: Et spændende, selvstændigt og udadvendt lederjob, hvor du får mulighed for at sætte dit præg på LIFA’s fortsatte udvikling – og blive en del af en handlekraftig, solid virksomhed med nogle sunde værdier og hvor du kommer til at arbejde tæt sammen med dine øvrige kollegaer over hele landet Lige fokus på sund forretning og trivsel – det skal være sjovt at gå på arbejde Du har mulighed for at trække på specialistkompetencer – og selv byde ind med dine. Her er der plads til og mulighed for at udvikle sig fagligt indenfor specialområder Ordnede forhold og lønpakke efter kvalifikationer med en god fast løn, pensionsordning med en udvidet helbredssikring mv. Tiltrædelse snarest muligt efter aftale.   Interesseret? – vi glæder os til at høre fra dig. Send din ansøgning til os hurtigst muligt.   Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Jens Peter Sørensen, People Company på telefon 7022 1711/2146 1711 eller via mail  jps@peoplecompany.dk . LIFA A/S bliver ikke orienteret om din ansøgning uden forudgående aftale.
12 Dec, 2018