Sensohive Technologies ApS

Overvågning af datacentre

Overvågning med sensorer af f.eks. temperaturer, fugtighed og åben/luk af døre i et datacenter er centralt i at drive et effektivt og velfungerende datacenter.

Sensohive har lavet en driftsstabil sensorløsning, som automatisk kan alarmere ved egne satte grænseværdier. Sensorerne vil eksempelvis overveje overflade temperaturen på dine enheder, luftfugtigheden i serverskabet eller om serverskabet står åbent eller lukket. Denne data vil være tilgængeligt i et samlet interface med mulighed for custom dashboards eller integration via API.

Fordele

Brug af trådløse sensorer vil driftsstabiliteten af dit datacenter, da du konstant vil kunne overvåde vitale måleparametre i og omkring dine servere og andet IT-udstyr. På den måde kan du sikre at alt drifter som du forventer. Potentielle udsving eller andre uforudsete hændelser vil du kunne fange i opløbet og derved mindske potentielle skader.

Ved brug af trådløse sensorer til overvågning af dit datacenter vil du kunne opnå:

  • Sikre optimal drift
  • Undgå store skader på IT-udstyr
  • Optimere energiforbrug

Løsning

Sensohive har udviklet en trådløs sensorløsning til overvågning af et datacenter. Dette er blandt andet overvågning af temperature på komponenter/udstyr og i luften, luftfugtighed, åben/lukke sensor til døre, vinduer osv. Ved implementering af trådløse sensorer vil du med andre ord få et langt bedre indblik og dybdegående overvågning af dit datacenter. Vores samlede løsning består af:

  • Trådløse sensorer
  • API til integration
  • Alarmer på SMS eller e-mail
  • Fuld databackup
  • Dataanalyse

news_tuv_orbit3.jpg