AskovFonden

Skal du være vores nye kollega?

AskovFonden er en NGO, der udvikler løsninger på samfundets aktuelle sociale udfordringer.

Som medarbejder og/eller frivillig i AskovFonden, er du med til at bygge relationer til udsatte borgere i Danmark med det mål, at de får styrken og modet til at tage ansvar for deres eget liv og det samfund, de er en del af. I et samarbejde med AskovFonden går borgerne fra at være en omkostning til at blive et aktiv i og for samfundet.

AskovFonden er en politisk og religiøs uafhængig organisation, der agerer i samspil mellem det private -, offentlige – og civilsamfundet, samt den frivillige sektor. Vi kombinerer det ideelle og det kommercielle i vores tænkning, med fokus på resultatet, men samtidig har det fælles bedste for øje. Vi arbejder politisk for positive forandringer for mennesker i udenforskab og skaber debat om relationel velfærd og sociale investeringer.

Vi søger løbende dygtige og ambitiøse kollegaer til vores administration og vores seks afdelinger, hvor vi tilbyder hjælp og støtte til over 2000 mennesker hvert år.

 

 

Mir Skolerne Askovfonden        Dialog mod vold Askovfonden      Askov hus Askovfonden

 

ASPA Askovfonden      Børnehuset Askovfonden     KBH+ Askovfonden

 

AskovFonden Afdelingskontor (Nørrebro, København, Danmark)
Er du psykolog og søger du et barselsvikariat, hvor du skal lave behandling af børn, unge og voksne med spiseforstyrrelser, så er det måske dig vi søger.  Askovhus er AskovFondens specialiserede behandlings- og rehabiliteringstilbud til borgere med spiseforstyrrelse. Askovhus er VISO-leverandør og tilbyder en lang række rehabiliterende og terapeutiske indsatser til voksne med spiseforstyrrelse, hvilke bl.a. inkluderer botilbud, beskæftigelsestilbud, færdighedstræningsgrupper og individuel terapi. Alle indsatser i Askovhus tager afsæt i dialektisk adfærdsterapi (DAT) og i Feedback Informed Treatment (FIT). Askovhus tilbyder behandling til børn, unge og voksne med anoreksi, bulimi, tvangsoverspisning og atypisk spiseforstyrrelse. Herudover tilbydes desuden pårørendeindsatser og familie samtaler. Da en af vores dygtige psykologer går på barsel, søger vi nu en barselsvikar, som har lyst til at blive en del af vores behandlerteam.  Som psykolog i Askovhus får du mulighed for...
26 Jan, 2021
AskovFonden Afdelingskontor (Ledøje, Danmark)
AskovFondens Naturskole MIR søger 1 engelsklærer til indskolingen med kendskab til specialområdet. Start d. 1. april 2021.  Har du lyst til at gøre en forskel for sårbare børn og unge med forskellige diagnostiske udfordringer? Er du vedholdende, engageret og rolig, og brænder du for børn og unge, som har brug for ekstra omsorg, tålmodighed og opmærksomhed? Så har vi et job til dig! Vi søger nye medarbejdere, der i hverdagen kan være med til at skabe de bedste udviklingsmuligheder for vores børn. Det specialpædagogiske arbejde optager os meget og det er derfor vigtigt, at du er drevet af en gejst for både specialundervisning og det specialpædagogiske arbejde.   HVORDAN GØR VI: MIR Skolerne tager udgangspunkt i den enkelte elevs potentialer og særlige styrker. Det er målet at give eleverne de bedste muligheder for faglig læring, personlig udvikling, trivsel, og træning til det samfund, som de er en del af. Uddannelse, menneskeligt nærvær, fællesskab og oplevelser danner...
26 Jan, 2021
AskovFonden
Dialog mod Vold er AskovFondens behandlingstilbud for voldsudøvere og voldsudsatte familier. Vi stopper den voldelige adfærd gennem psykologbehandling ud fra evidensbaserede metoder, så vi kan nedbringe antallet af voldsudsatte børn og voksne.   JOBBET: I Danmark udsættes omkring 38.000 kvinder og 19.000 mænd årligt for vold i nære relationer. Det vil vi gerne gøre noget ved. I Dialog mod Vold hjælper vi derfor til at standse volden, og vi kan dokumentere, at vores indsat virker. For at hjælpe flest voldsramte familier bedst muligt, har vi brug for at synliggøre vores indsats – både overfor de voldsramte familier og overfor mulige samarbejdspartnere. Det er her, du kommer ind i billedet. Du vil gennem forskellige kommunikationskanaler hjælpe med at formidle, at der er håb for voldsramte familier. Du vil arbejde med målgrupper, budskaber og kanaler sammen med relevante kolleger. Og du vil arbejde med måling af kommunikationseffekten, så vi kan optimere vores fremtidige...
21 Jan, 2021