AskovFonden

Skal du være vores nye kollega?

AskovFonden er en NGO, der udvikler løsninger på samfundets aktuelle sociale udfordringer.

Som medarbejder og/eller frivillig i AskovFonden, er du med til at bygge relationer til udsatte borgere i Danmark med det mål, at de får styrken og modet til at tage ansvar for deres eget liv og det samfund, de er en del af. I et samarbejde med AskovFonden går borgerne fra at være en omkostning til at blive et aktiv i og for samfundet.

AskovFonden er en politisk og religiøs uafhængig organisation, der agerer i samspil mellem det private -, offentlige – og civilsamfundet, samt den frivillige sektor. Vi kombinerer det ideelle og det kommercielle i vores tænkning, med fokus på resultatet, men samtidig har det fælles bedste for øje. Vi arbejder politisk for positive forandringer for mennesker i udenforskab og skaber debat om relationel velfærd og sociale investeringer.

Vi søger løbende dygtige og ambitiøse kollegaer til vores administration og vores seks afdelinger, hvor vi tilbyder hjælp og støtte til over 2000 mennesker hvert år.

 

 

Mir Skolerne Askovfonden        Dialog mod vold Askovfonden      Askov hus Askovfonden

 

ASPA Askovfonden      Børnehuset Askovfonden     KBH+ Askovfonden

 

AskovFonden Struenseegade 9, 4
Dialog mod Vold er AskovFondens behandlingstilbud til udøvere af vold i nære relationer og familier. Vi har afdelinger i København, Aarhus og Odense. Siden 2002 har vi hjulpet udøvere af vold i nære relationer med at bryde voldsmønstret og finde nye måder at håndtere konflikter og svære følelser på. Vi hjælper derudover de voksne og børn, der har været udsat for vold, med at få bearbejdet konsekvenserne af volden og med at opbygge en værktøjskasse til et liv fri for vold. Al behandling udføres af psykologer, der er specialiseret i at arbejde med målgruppen. Vi forventer, at du: Har solid ledelsesmæssig erfaring fra tidligere jobs Har kendskab og erfaring til at arbejde med politisk varetagelse i et højpolitisk område og kan færdes i det politiske miljø Har erfaring med formidling både mundtligt og skriftligt Kan skabe netværk og forståelse for arbejdet i Dialog mod Vold samt etablere partnerskaber Kan navigere i budgetter og projektøkonomier og træffe...
13 Maj, 2020
AskovFonden Afdelingskontor (Nørrebro, København, Danmark)
Brænder du for at arbejde med kommunikation i et dynamisk miljø med rehabilitering af sårbare unge med spiseforstyrrelser? Så tilbyder vi en praktikstilling i efteråret 2020. Askovhus er AskovFondens specialiserede behandlings- og rehabiliteringstilbud til borgere med spiseforstyrrelse. Askovhus tilbyder en lang række rehabiliterende og terapeutiske indsatser til børn og voksne med spiseforstyrrelse, hvilke bl.a. inkluderer botilbud, beskæftigelsestilbud, færdighedstræningsgrupper og individuel terapi. Askovhus er desuden udvalgt af Socialstyrelsen som VISO-leverandør, og hjælper dermed landets kommuner som specialist på spiseforstyrrelsesområdet. Vores medarbejdergruppe er tværfaglig og består af pædagoger, lærere, psykologer, socialrådgivere, akademikere og studerende med relevant uddannelsesbaggrund. Om praktik-stillingen Som kommunikationspraktikant i Askovhus bliver du en del af et lille og uformelt miljø, hvor du også vil få medindflydelse på dine opgaver. Du vil...
11 Maj, 2020