Hjælpetekster

Vi har samlet en række hjælpetekster du frit kan benytte dig af, når du bruger HR Pipe-line og kommunikerer med kandidaterne

     

Afslag på ansøgning (uden samtale)

Samtale (indkaldelse til denne)  

Afslag på ansøgning (efter samtale)             

 

Autosvar

Der gives et automatisk svar der bekræfter for modtagelse af en ansøgning.

Der bekræftes endvidere, at såfremt en ansøger har søgt uopfordret, bliver ansøgningen gemt i op til 6 måneder, og hvor I her vender tilbage til ansøgeren, såfremt der viser sig nogle muligheder, der passer på kandidatens profil.

I relation til Persondataforordningen er rekrutteringsfasen et område der kræver ekstra opmærksomhed, da en lang række data fra udefrakommende personer deles rundt i organisationen (mails, outlook, fællesmapper, egne drev, papirudgaver) Med rekrutteringsværktøjet her fra anbefalJOB har vi alene fokuseret på selve rekrutteringsfasen, så der spares tid på opslag og administration af kandidater og indkomne ansøgninger. Samtidig sikrer rekrutteringsværtøjet, at alle informationer og kommunikation med kandidater kan holdes på ét sted, så man kan køre en sikker rekruttering iht. Persondataforordningen. Systemet kræver ingen installation, licenser, abonnementer, uddannelse og afhængighed af superbrugere - hvilket også afspejler sig i vores lavere priser, hvis man sammenholder med traditionelle personalesystemer, der håndterer rekrutteringsfasen.     Får I ikke nok ansøgninger? Jeres stillingsopslag vises både på anbefalJOB, Jeres hjemmeside samt en række sider på Facebook og LinkedIn. Gennem vores rekrutteringsværktøj kommer man således bedre i kontakt med de passivt jobsøgende. På alle jobopslag er der samtidig ekstra knapper hvormed man nemt kan dele stillingsannoncer videre ud på Facebook, LinkedIn, Twitter m.fl.           Trin for trin vejledning   1. Log på her - klik på nedenstående    Tilmelding     2. Vælg virksomhed under kontotype og skriv lidt oplysninger omkring Jeres virksomhed     3. Tryk på knappen "Opret nyt stillingsopslag her"      4 .  Nu skriver man stillingsannoncen med vores word editor. Der kan tilknyttes filmklip til alle vores annoncetyper      5. Man modtager nu en mail hver gang der kommer en ny ansøgning, og behandler kandidater og ansøgninger med det indbyggede rekrutteringsværktøj      Sådan lægger du videofilm og billede på: Videoklip Ønsker du at vedlægge en Youtube eller Vimeo video gøres dette ved at højreklikke på en given video og vælge ”kopier videoens webadresse”. Læg derefter denne genvej  ind i vores wordeditor.   Billede Ønsker du at lægge et billede på så find et givent billede på en hjemmeside og højreklik på dette, og tryk på ”Kopiér webadressen til billedet”.  Læg derefter denne genvej  ind i vores wordeditor.    
  Referencer   Grundtanken i den nye persondataforordning kan sammenfattes til Det er grundlæggende principper inden for databeskyttelse, at I ikke indsamler flere personoplysninger end nødvendigt, at I ikke opbevarer oplysningerne længere end nødvendigt, og at I ikke anvender oplysningerne til andre formål, end de formål, som oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til. Vi har derfor skræddersyet et rekrutteringsværktøj der skærer helt ind til benet!   Du bestemmer hvornår løsningen skal køre - for den leveres i dit tempo! Du skal ikke tænke på implementering, licenser, abonnementer, uddannelse, efteruddannelse og sårbarhed når nøglemedarbejderen der passer systemet ikke lige er på arbejde – her kan alle være med!   Baggrunden for vores system Modtager I ansøgninger via e-mails, sendes disse jo typisk rundt i virksomheden, og I skal således have en procedure, der beskriver hvordan I får slettet disse data igen, da de jo kun er til låns iht. Persondataforordningen.    Men hvordan sikrer I Jer at en ansøgning I har sendt ud til en leder, at denne ikke har videresendt e-mailen til en anden leder, eller en medarbejder der skal komme med input – ansøgninger kan komme vidt omkring, og hvordan sikrer vi os at de bliver slettet alle steder (outlook, c-drev, skrivebord, fællesdrev), som Persondataforordningen i sidste anfører skal kunne styres!   Det vil være sådanne ting Datatilsynet ser ind på, og derfor giver et personalesystem til rekruttering mere sikkerhed for, at alle data holdes i et lukket miljø, hvor tingene automatisk slettes igen, når den nye medarbejder er ansat, og resten af data kan leveres tilbage igen.     Et af de områder der giver de største udfordringer er lige netop rekrutteringsfasen, hvor en lang række data fra udefrakommende kandidater typisk sendes rundt i organisationen – hvordan styrer I dette!   Vores løsning I vores personalesystem til rekruttering har vi udelukkende fokuseret på selve rekrutteringsfasen (fra a-z), og skåret helt ind til benet og gjort tingene simple! Derfor kræver vores system ikke nogen implementering, oprettelse, licenser, uddannelse, efteruddannelse og det er nemt og simpelt at gå til. Dette betyder også, at såfremt der er fravær af nøglepersoner i organisationen, så kan I stadigvæk køre en professionel rekruttering.   Hvordan kommer man i gang, viser vi dig lige herunder - men når du har bestemt dig er løsningen også "installeret" nu og her  Under Priser kan man vælge produktet ”Uopfordret” og her udforme teksten til modtagelse af ansøgninger. Når opslaget er oprettet, bruger man nu det link som annoncen genererer og ligger dette ind på ens hjemmeside, frem for Jeres nuværende e-mail adresse (skriv f.eks. " Ansøg her " - se eksempel her ) Nu har man så et personalesystem til rekruttering der løbende holder styr på ansøgninger og kandidater 6 måneder ad gangen (de slettes automatisk efter denne periode), og man får samtidig jobannoncering med både på egen hjemmeside, anbefalJOB, Facebook og LinkedIn på samme tid. Ønsker du ikke at oprette annoncen selv så brug vores kontaktformular – skriv din e-mail adresse og virksomhed, hvor I ønsker at benytte ovenstående løsning.   Så opretter vi Jeres løsning uden beregning!     Prisen og "Betingelser" Vores personalesystem til rekruttering håndterer løbende uopfordrede ansøgninger og kandidater, således de automatisk slettes fra HR Pipe-line oversigten, når de har ligget her i 6 måneder. Hermed overholder man retningslinjerne for en kandidatbank iht. Persondataforordningen. Der er ingen bindinger eller forpligtelser på ovenstående tilbud. Ønsker man ikke at benytte personalesystemet til rekruttering i yderlig 6 måneder, undlader man blot at betale for den kommende 6 måneders periode! Se eksempel på en kunde der håndterer uopfordrede ansøgninger og normale ansøgninger med et  "Ansøg her"  link og en  Feedbox , der er sat op på under 30. min!  -  se mere her     Sådan holder man styr på rekrutteringen    og så nemt er det at indrykke en annonce med copy-and-paste mulighed!   Man har også mulighed for at lægge lidt YouTube film ind, der vises direkte inde på Jeres stillingsopslag.  Hvis du stiller dig på en YouTube film kan du som regel højre-klikke og "Kopiere videoens webadresse" som du kan lægge direkte ind i vores word editor.      
Promoveret jobannoncering – tiltræk flere passivt jobsøgende! Du har sikkert lagt mærke til annoncerne der kommer frem inde på din Facebook- eller LinkedIn profil. Disse annoncer finder dig ud fra den profiltekst og de interesser du har. Her på anbefalJOB udformer vi også jobannoncer der boostes både på Facebook og LinkedIn for kr. 2.699,- pr. jobannonce. Samtidig får du adgang til vores rekrutteringsværktøj, der gemmer ansøgninger og kandidater i op til 90 dage.   Uddybning Du kan sammenligne en jobannonce her lidt med det arbejde som en researcher udformer hos et headhunterfirma eller en search & select virksomhed. Det handler om at identificere en longlist med kandidater man kan målrette sin henvendelse til – dette gør vi målrettet på anbefalJOB, ved at booste din jobannonce på de sociale medier. På anbefalJOB har vi således valgt at integrere vores jobannoncer med mulighederne der eksisterer både på Facebook og LinkedIn, for at tiltrække flere kandidater. Vi har også en CV bank som kandidater kan oprette deres CV i. Men samtlige danske CV databaser har kun en brøkdel, af de potentielle kandidater der skal findes til en aktuel stilling. Så hvis du har rekrutteret meget, ved du også, at det er forsvindende få stillinger der bliver besat gennem CV databaser på jobportalerne. Når vi booster vores jobannoncer fra anbefalJOB til Facebook og LinkedIn, er ”CV databasen” langt større med f.eks. 3,7 mio. danske brugere på f.eks. Facebook. Her gælder det om at specificere Jeres jobannonce så vi viser den specifikt overfor relevante målgrupper.  Denne del tager vi os også af, når du slår en stilling op på anbefalJOB. Du får således boosted din annonce på de sociale medier, for at kunne tiltrække specielt de passivt jobsøgende - og du kommer hurtigere i kontakt med flere emner end gennem de traditionelle discipliner!   Hvad er forskellen så når vi skriver eksponering og boost i vores priser? Alle vores annoncer bliver automatisk eksponeret på de sociale medier. Når du slår en stilling op på anbefalJOB bliver den med det samme vist (eksponeret) på de sociale medier. Herefter ser vi din jobannonce igennem og laver en målrettet kampagne på Facebook og LinkedIn, hvor vi rammer målgruppen specifikt. Så indenfor 24 timer har vi boostet din jobannonce, og indenfor 24 timer vil denne boost-jobannonce som regel også være godkendt, af Facebook og LinkedIn.     Eksempel på Boost af IT stilling ved Aarhus gennem Facebook     Eksempel på Boost af IT stilling ved Aarhus gennem LinkedIn     Sådan holder man styr på rekrutteringen  
Se mere