Hjælpetekster

Vi har samlet en række hjælpetekster du frit kan benytte dig af, når du bruger HR Pipe-line og kommunikerer med kandidaterne

     

Afslag på ansøgning (uden samtale)

Samtale (indkaldelse til denne)  

Afslag på ansøgning (efter samtale)             

 

Autosvar vises direkte på skærmen

Der gives et automatisk svar (nedenstående) der bekræfter for modtagelse af en ansøgning.

Der bekræftes endvidere, at såfremt en ansøger har søgt uopfordret, bliver ansøgningen gemt i op til 6 måneder, og hvor I her vender tilbage til ansøgeren, såfremt der viser sig nogle muligheder, der passer på kandidatens profil.