07 Feb, 2020

Økonomichef til Sex & Samfund

 • Sex & Samfund
 • Lergravsvej, København, Danmark

Uddybning

Ønsker du at være spydspidsen for styringen og udviklingen af økonomistyringen i en dansk NGO, så har vi en ledig stilling som Økonomichef. Du vil komme ind i en organisation, der er vokset markant de seneste år og som har behov for geare os til vækst gennem udvikling af forretningsgange og processer – både ift. vores projekter og vores samlede økonomi. Så kan vi tilbyde et spændende job som Økonomichef i Sex & Samfund. 

Sex & Samfund er en dynamisk organisation i udvikling på såvel det nationale som internationale område. Vi bliver i stigende grad samarbejdspartner for kommuner, ministerier og fonde – både nationalt og internationalt.

Som Økonomichef får du ansvar for:

 • Styring og udvikling af organisationens samlede budgetudarbejdelses- og opfølgningsprocesser samt ansvar for årsafslutningsprocessen for en økonomi med en omsætning på ca. 60 mio. kr. årligt
 • Styring og udvikling af systemer og forretningsgange med fokus på fortsat digitalisering og automatisering
 • Budgetlægning, implementering, monitorering og administrativ understøttelse af portefølje af både nationale og internationale projekter
 • Styringsinformation og strategisk rådgivning til chefer, projektledere og medarbejdere

 Du vil stå i spidsen for en pt 5 personer stor enhed. 

Om dig
Vi forventer, at du har dokumenterede erfaringer med regnskab og økonomistyring, så du kan varetage opgaverne, herunder at du:

 • har erfaring med økonomistyring af projekter, budgetter og budgetopfølgning og formår at understøtte organisationen evne til resultatskabelse og vækst.
 • er udviklings- og resultatorienteret og har stærke system- og IT-kompetencer.
 • er en nærværende leder og har en tillidsbaseret, anerkendende og motiverende ledelsesstil.
 • kommunikerer klart og tydeligt og har en positiv personlighed og kan skabe gode samarbejdsrelationer.
 • trives med forskelligartede opgaver – fra strategisk til hands-on opgaver - i en til tider uforudsigelig hverdag.
 • har en god organisationsforståelse og evne til at navigere heri.


Vi tilbyder
Et spændende, udfordrende og udviklende job i en dynamisk og anerkendt international organisation, hvor du kan du være med til at arbejde for en verden, hvor alle har ret til at bestemme over deres egen krop og seksualitet.  En verden der ikke accepterer at diskrimination, forfølgelse, sexsygdomme eller uønskede graviditeter, ødelægger liv både i Danmark og i verden. Herudover vil du få en travl, ofte sjov og varieret dagligdag sammen med omkring ca. 50 dygtige kolleger på Amager.

Du vil referere til Vicegeneralsekretæren og indgå i Sex & Samfunds ledelsesgruppe.

Sex & Samfund følger som udgangspunkt Finansministeriets lønsatser. Stillingen som Økonomichef er indplaceret som chefkonsulent.

Ansøgning
Du kan søge stillingen ved at uploade din ansøgning senest den 1. marts 2020. Da du kun kan uploade ét dokument, vil vi blive glade, hvis du samler din ansøgning og dit CV i én PDF (Brug evt. PDF merge).

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 11-12.

Spørgsmål til stillingen kan rettes til Vicegeneralsekretær Kåre Månsson på tlf. 42 33 32 52 – dog først fra den 17. februar 2020.

Du kan læse mere om vores arbejde på www.sexogsamfund.dk

Sex & Samfund er en privat og ikke-kommerciel forening uden partipolitisk eller religiøs tilknytning. Sex & Samfund arbejder nationalt såvel som internationalt for at sikre den enkeltes seksuelle og reproduktive rettigheder uanset alder, køn, etnisk oprindelse, religion, seksuel præference, politisk tilhørsforhold samt ægteskabelige og social status. Sex & Samfunds årsomsætning er på knapt 60 mio. kr.