26 Nov, 2020

Er du tal jonglør og nyder du at være økonomisk sparringspartner?

 • ReQT Consulting A/S
 • RMG-Inspektion A/S, Vesterballevej, Fredericia, Danmark
Kontor og økonomi

Uddybning

Til RMG-Inspektion i Fredericia søger vi en ny regnskabsansvarlig. Så har du lyst til en alsidig stilling, hvor du kan bruge din store erfaring, så er dette lige jobbet for dig.

 

I jobbet som regnskabsansvarlig vil du få en spændende og selvstændig rolle med en bred vifte af opgaver, hvor din lyst til, at forstå forretningen og processerne vil kobles sammen med din stærke regnskabsmæssige erfaring. Der er tale om et ansvarsfuldt og alsidigt job, hvor du i tæt reference til og samarbejde med direktøren bliver ansvarlig for virksomhedens fulde bogholderifunktion.

 

Jobbet er en deltidsstilling på 25-30 timer pr. uge. Et selvstændigt og fleksibelt job som du i høj grad er med til at præge.

 

Om virksomheden

RMG-Inspektion er en del af KIWA Group, men vi fungerer som selvstændig juridisk enhed, og er af DANAK akkrediteret som uvildigt tredjeparts inspektionsselskab. Det betyder, at RMG-Inspektion er godkendt til, at gennemføre brandværnsinspektioner samt at inspicere og godkende automatiske brandsikringsanlæg som af myndighederne og forsikringsselskaberne er krævede.

RMG-Inspektion er desuden kendetegnet ved en stor professionalisme og ordentlighed i vores arbejde. Vi har et sundt og godt arbejdsmiljø, hvor alle hjælper hinanden og kender styrken i samarbejde og fællesskab.   

 

 

Om jobbet

Dit primære ansvar bliver det daglige regnskab og bogholderi, herunder al lønadministration og til tider enkelte controller opgaver. I det daglige foretager du afstemning, fakturering, momsbetaling, kreditorbogholderi, debitorstyring og -opfølgning. Du kender til stramme deadlines og ved, at det kræver en ekstra tørn omkring måneds-, kvartals- og årsafslutninger. Herudover supporterer du direktøren med nøgletal for forretningen og assisterer med budgetopfølgninger og klargøring af rapporter til bestyrelsen.

Som betroet medarbejder er det vigtigt, at du skaber transparens og overblik og hjælper med at sikre RMG Inspektions høje kvalitetsstandarder.

 

Primære arbejdsopgaver

 • Bogføring, afstemning og månedsafslutning
 • Fakturering til kunder og opfølgning på debitorer
 • Lønafregning i dataløn, herunder afstemning af kørsel og udlæg
 • Indberetning af A-skat, ATP og feriepenge
 • Betalinger via netbank
 • Økonomiopfølgning og support til direktøren
 • Klargøring af kvartals- og årsregnskab til revisionen

 

Kvalifikationer

Du har en regnskabsmæssig baggrund og relevant erfaring med ovennævnte opgaver. Du er vant til at håndtere den fulde bogholderifunktion og du har erfaring fra lignende rolle eller fra et revisionskontor. Din regnskabsforståelse er i top, hvorfor du hurtigt opnår forretningsindsigt og motiveres af, at være tæt på forretningen. Når du kommunikerer er det faktabaseret, og du er dygtig til at formidle økonomiske budskaber. Du har flair for IT-systemer, arbejder ubesværet i Excel og Word, er superbruger i C5 økonomi og gerne med kendskab til projektdelen i C5.

Som person har du et højt energi niveau, du er selvstændig og engageret. Du har en god forretningsforståelse, stærke analytiske evner, samt gode samarbejdes- og kommunikationsfærdigheder. Du er selvkørende og proaktiv i din opgavehåndtering. Ligesom du er god til at bevare overblikket, samtidig med at du kan grave dig ned i detaljerne. Du er robust og trives i en kultur, hvor tonen er åben og direkte. Du har let ved prioritering og nyder at etablere strukturer og systematik.

 

RMG Inspektion tilbyder

Et selvstændigt job og en udfordrende stilling i en dynamisk og kvalitetsorienteret virksomhed med sunde værdier. Du får et bredt ansvar og stor indflydelse på de daglige arbejdsrutiner. Stor fleksibilitet og uformelt samarbejdsmiljø med gode personalemæssige forhold som bl.a. pensionsordning, sundhedsforsikring og frokostordning.

Desuden tilbydes du

 • Grundig introduktion til jobbet og til de forestående opgaver
 • Et samarbejde med kolleger, hvor alle bidrager til at nå de fælles mål
 • Et job hvor du i højgrad kan bruge din faglighed og blive udfordret
 • Et job i en flad organisation, hvor din mening er værdsat
 • Løn forhandles personligt efter kvalifikationer og erfaring

 

Tiltrædelse

Snarest muligt dog senest pr. den 01.02.2021.

Ønsker du yderligere informationer vedr. jobbet som ”Regnskabsansvarlig”, er du velkommen til at kontakte senior konsulent Hans Hermann på tlf. +45 2618 4844.

Processen varetages af ReQT Consulting, hvorfor al henvendelse om jobbet skal ske hertil.

Vi forbeholder os retten til løbende at indkalde kandidater til samtaler. 

 

 

RMG-Inspektion A/S

Uvildigt inspektionsselskab – DANAK-akkrediteret

RMG-Inspektion er et uvildigt inspektionsselskab, der af DANAK er akkrediteret til inspektion og godkendelse af automatiske brandsikringsanlæg. Akkrediteringen dækker også generelle brandværnsinspektioner. Vi udfører inspektioner for ejerne af de bygninger, hvori alarmanlæggene er installeret.  Vores inspektioner udføres for alle typer erhvervsvirksomheder, institutioner og lignende. I forbindelse med nyetablerede anlæg og udvidelser af eksisterende anlæg udfører vi også førsteinspektioner for anlægsleverandører/installatører. Det er vores målsætning at tilbyde konkurrencedygtige kvalitetsinspektioner i overensstemmelse med kundernes, myndighedernes og forsikringsselskabernes krav og forventninger.