13 Aug, 2018

Bliv frivillig i Børnehuset

  • Børnehuset
  • Korsgade 60, København N, Danmark
Uopfordrede ansøgninger / Unsolicited applications Undervisning / Teaching Frivillig / Voluntary

Uddybning

For alle nedestående frivillige opgaver kræves en ren børneattest.
(Askovfondens Børnehus bestiller en, når aftalen er indgået).

I fritidshjemmet:

Du kan blive lektiehjælper til vores børn i alderen 6 – 10 år eller være en ressourceperson, der har tid og lyst til at bl.a. vores to-sprogende børn. Du skal kunne formidle viden sprogligt og have lyst til at bruge ca 4 – 8 timer om ugen.

Du kan også hjælpe i køkkenet med madlavning med børn i alderen 6 – 10 år. Vi laver forskelligartet mad med børnene, således at de bliver præsenteret for forskellige smags og kultur oplevelser. Du skal synes, det er sjovt at lave mad, have lyst til at dele din viden og have lyst til at bruge ca 5-10 timer om ugen.

I børnehaven:

I børnehaven kan du blive en aktiv del i vores storbørns gruppe (de største børnehavebørn, der skal i skole efter sommerferien, 5-6 år). Det kan f. eks. være at tage med på tur eller hjælpe børnene til større koncentration via forskellige lege. Du skal kunne tale dansk og have lyst til at bibringe børn ny viden. Omkring 5-8 timer om ugen efter aftale.

I vuggestuen:

Som frivillig i vuggestuen kan du blive en del af voksenteamet, der tager på tur med børnene. Børnene er i aldersgruppe ca. 10 mdr. – 2,10 år. Du skal kunne tale dansk og have lyst til at bibringe børn ny viden. Omkring ca 5 – 8 timer om ugen efter aftale.

Du kan også hjælpe til i dagligdagen ved f.eks. at synge med børnene og læse bøger højt, tale om dem og bidrage til at gøre sprog til en leg. (aldersgruppe ca. 10 mdr. – 2,10 mdr. Du skal kunne læse og tale dansk samt have lyst til at stimulere børn via leg. Omkring 4-8 timer om ugen efter aftale.