Lærer, pædagog

 • Mir skolerne
 • Ledøje Bygade 23, 2765 Smørum. Arbejde på Mir Skolernes anden adresse i Lyngby kan også forekomme
 • 22 Jan, 2018
Undervisning

<b>Jobbeskrivelse</b> <P> TIP: Indsætter du en video eller et billede, så højre klik på videoen eller billedet på den oprindelige hjemmeside, og vælg kopier linkadresse

Har du lyst til at gøre en forskel for sårbare børn og unge med forskellige diagnostiske udfordringer?

 Er du vedholdende, engageret og rolig, og brænder du for børn og unge, som har brug for ekstra omsorg, tålmodighed og opmærksomhed? Så har vi et job til dig! Mir Skolerne søger:

 • En matematiklærer gerne med fysik/kemi som linjefag
 • En pædagog
 • En dansklærer gerne med engelsk som linjefag

Grundet øget børnetilgang søger vi nye medarbejdere, som i hverdagen kan være med til at skabe de bedste udviklingsmuligheder for vores børn. Det special-pædagogiske arbejde optager os meget, og det er derfor vigtigt, at du har et kendskab til arbejdet med børn inden for autismeområdet og TEACCH.

HVEM ER VI?

Vi er et højtspecialiseret dagbehandlingstilbud, der brænder for at skabe de bedste rammer for vores elever. Vores elever har ofte været meget igennem inden de starter hos os. Derfor er der brug for, at vi gennem de relationelle tilknytninger, skaber en tryghed og tillid til at vi kan hjælpe den enkelte. Tilliden og trygheden understøtter elevernes udvikling og muliggør at selvværdet og selvtilliden langsomt blomstrer.

Vi gør en ære i at udvikle børnene både personligt, socialt og fagligt. Vi arbejder i et tæt fællesskab med børnene for at give dem ejerskab og tillid til at de kan lære og mestre de nødvendige strategier. Eleverne på skolen har typisk diagnoser indenfor ASF med psykiatriske overbygninger. Mange af vores elever er sårbare med angstproblematikker og skolevægring.

Alle eleverne er normalt begavede.

Skolen har til huse i en stor ny-istandsat gammel præstegård i Ledøje-Smørum. Skolen er omgivet af mark og natur. Vi arbejder i tværfaglige teams af lærere, pædagoger og medhjælpere, og har desuden tilknyttet specialister og eksterne supervisere. Vi prioriterer et tæt samarbejde med elevernes familier meget højt. 

Vi har fokus på medarbejdernes faglige udvikling, og arbejder ud fra det enkelte barns/unges behov med både systemisk-narrative, kognitive, kommunikative og strukturerede tilgange som ankerpunkter.

Vores behandlingstilgang tager udgangspunkt i TEACCH og med afsæt i det enkelte barn tilrettelægges hverdagen med en høj grad af forudsigelighed, genkendelighed og visuelle støttesystemer.

Lønnen følger gældende overenskomster. Arbejdsadressen er Ledøje Bygade 23, 2765 Smørum. Arbejde på Mir Skolernes anden adresse i Lyngby kan også forekomme.

 

VI FORVENTER AT DU:

 • på en konfliktreducerende måde kan fastholde en struktur og behandlingslinje – selvom den vil blive udfordret
 • er udholdende og fysisk/psykisk robust
 • er tydelig og har et tydeligt kropssprog
 • kan arbejde efter en fast struktur
 • er initiativrig og har humor og optimisme
 • kan arbejde selvstændigt og vedholdende i et ofte krævende og oppositionelt miljø
 • har bred erfaring med at arbejde med sårbare børn og unge
 • er nysgerrig, og ser muligheder frem for begrænsninger
 • kan skabe en tillidsvækkende relation til børn og unge
 • trives i teamsamarbejdet og i det kollegiale fællesskab
 • Har kendskab til ASF, ADHD og TEACCH
 • Har solid erfaring med udarbejdelse af skriftlig dokumentation

VI TILBYDER DIG:

 • en tværfaglig og dynamisk arbejdsplads med mange års erfaring med undervisning og behandling af børn og unge
 • stort ansvar og medindflydelse
 • meningsfyldt arbejde
 • faglige og menneskelige udfordringer
 • dygtige sparringspartnere og en kultur med engagerede kollegaer

Ansøgningsfrist er den 21/01 2018 kl 12:00

Vi afholder samtaler løbende. Ansøgningen sendes til ann.sofie@skolenmir.dk.

For spørgsmål kontakt venligst administrerende leder Ann-Sofie Puggaard på telefon 30 73 85 80.

Læs mere på skolenmir.dk

 

FAKTA OM ASKOVFONDEN:

AskovFonden er en non-profit NGO med 70 års erfaring i at give mennesker styrken og modet til at tage ansvar og ejerskab for eget liv og det samfund, de er en del af.

Læs mere på askovfonden.dk