Psykolog med kendskab til børn med autisme, ADHD og socio-emotionelle udfordringer

 • Mir skolerne
 • Mir Skolernes adresser i Lyngby og Ledøje
 • 09 Jan, 2018
Social og sundhed

<b>Jobbeskrivelse</b> <P> TIP: Indsætter du en video eller et billede, så højre klik på videoen eller billedet på den oprindelige hjemmeside, og vælg kopier linkadresse

Højtspecialiseret dagbehandlingstilbud søger psykolog med kendskab til børn med autisme, ADHD og socio-emotionelle udfordringer.

Har du lyst til at gøre en forskel for udsatte og sårbare børn og unge inden for autismespektret? Så har vi et job til dig!

Vi søger en psykolog der kan understøtte vores nuværende behandlingsarbejde og som kan bidrage med:

 • Strukturerede samtaleforløb med elever
 • Støtte vores familiearbejde
 • Bidrage med og støtte de pædagogiske behandlingstilgange.
 • Understøtte at det faglige indhold i elev- og udviklingsplaner er højt og fagligt kvalificeret
 • Deltage i teammøder, behandlingsmøder, forældremøder og revisitationer, samt i øvrige centrale møder vedrørende behandlingsarbejdet
 • Vejlede og sparre med lærere og pædagoger således, at behandling og undervisning sker på et teoretisk, fagligt funderet grundlag
 • Samarbejde med PPR, psykiatrien og øvrige relevante samarbejdspartnere, samt vurdere visitationssager

 

HVORDAN GØR VI:
Mir Skolerne tager udgangspunkt i den enkelte elevs potentialer og særlige styrker. Det er målet at give eleverne de bedste muligheder for faglig læring, personlig udvikling og trivsel, og træning til det samfund, som de er en del af. Uddannelse, menneskeligt nærvær, fællesskab og oplevelser danner rammerne for en sund faglig, personlig og relationel udvikling hos den enkelte elev.

HVEM ER VI:
Vi er et højtspecialiseret dagbehandlingstilbud, der brænder for at skabe de bedste rammer for vores elever. Vores elever har ofte været meget igennem inden de starter hos os. Derfor er der brug for, at vi gennem de relationelle tilknytninger, skaber en tryghed og tillid til at vi kan hjælpe den enkelte. Tilliden og trygheden understøtter elevernes udvikling og muliggør at selvværdet og selvtilliden langsomt blomstrer.

Vi gør en ære i at udvikle børnene både personligt, socialt og fagligt. Vi arbejder i et tæt fællesskab med børnene for at give dem ejerskab og tillid til at de kan lære og mestre de nødvendige strategier. Eleverne på skolen har typisk diagnoser indenfor ASF med psykiatriske overbygninger. Mange af vores elever er sårbare med angstproblematikker og skolevægring. Alle eleverne er normalt begavede.

Vi har fokus på medarbejdernes faglige udvikling, og arbejder ud fra det enkelte barns/unges behov med både systemisk-narrative, kognitive, kommunikative og strukturerede tilgange som ankerpunkter. Vores behandlingstilgang tager udgangspunkt i TEACCH og med afsæt i det enkelte barn tilrettelægges hverdagen med en høj grad af forudsigelighed, genkendelighed og visuelle støttesystemer.

Lønnen følger gældende overenskomster. Arbejdsadressen er på begge Mir Skolernes adresser i Lyngby og Ledøje.

 

VI FORVENTER AT DU:

 • har erfaring med de i stillingsannoncen nævnte kvalifikationer og opgaver
 • er tydelig, udholdende og fysisk/psykisk robust
 • er initiativrig og har humor og optimisme
 • kan arbejde selvstændigt og vedholdende i et ofte krævende og oppositionelt miljø
 • er nysgerrig, og ser muligheder frem for begrænsninger
 • kan skabe en tillidsvækkende relation til forældre, personale, børn og unge
 • Har kendskab til ASF, ADHD, TEACCH og socio-emotionelle problemstillinger

 

VI TILBYDER DIG:

 • en tværfaglig og dynamisk arbejdsplads med mange års erfaring med undervisning og behandling af børn og unge
 • stort ansvar og medindflydelse i et meningsfyldt arbejde
 • faglige og menneskelige udfordringer
 • dygtige sparringspartnere, og en kultur med engagerede og yderst kompetente kollegaer

 

Ansøgningsfrist er den 1 feb.2018 kl 12:00.

Ansøgningen sendes til ann.sofie@skolenmir.dk. For spørgsmål kontakt venligst administrerende leder Ann-Sofie Puggaard på telefon 30738580.

Læs mere på skolenmir.dk.

 

FAKTA OM ASKOVFONDEN:

AskovFonden er en non-profit NGO med 70 års erfaring i at skabe sociale velfærdsløsninger og inklusion for udsatte mennesker i Danmark.