Virksomhedspraktik: Akademisk medarbejder med interesse for det sociale område og metodisk arbejde samt med flair for analyser og formidling

  • Askovhus
  • Kapelvej 55, København, Danmark
  • 10 Apr, 2018
Praktikplads

<b>Uddybning</b> <P> TIP: Indsætter du en video eller et billede, så højre klik på videoen eller billedet på den oprindelige hjemmeside, og vælg kopier linkadresse

Askovhus er AskovFondens specialiserede tilbud til unge og voksne med spiseforstyrrelser. Vi har i den kommende tid behov for en   virksomhedspraktikant med gode skriveevner og gerne med kendskab til eller interesse for FIT (Feedback Informed Treatment), som er én af vores metoder i det socialpædagogiske arbejde.

Dialektisk adfærdsterapi (DAT) udgør det metodiske fundament i vores arbejde med borgere, der lider af en spiseforstyrrelse. I det daglige anvender vi bl.a Feedback Informed Treatment (FIT) til løbende at evaluere og justere vores indsatser, så borgeren oplever den bedst mulige effekt.

Du vil blive en del af et ambitiøst men uhøjtideligt kontor, hvor personalegruppen består af psykologer, socialpædagoger, socialrådgivere, sygeplejerske, en diætist, en fysioterapeut, akademikere og en gruppe kandidatstuderende.

Arbejdsopgaver

Vi søger i den forbindelse en kompetent samfundsfaglig eller humanistisk akademiker til at beskæftige sig med FIT (Feedback Informed Treatment), hvor opgaven består i at bruge det akkumulerede data om vores målgruppe til at forbedre vores praksis.

Vores indsats med målgruppen har løbende ændret sig, og dine opgaver bliver at analysere data fra FIT med henblik på at se sammenhænge mellem output og indsats. Er der nogen indsatser som virker særligt godt for målgruppen? Hvordan stemmer vores hypoteser overens med resultaterne? Hvor er der plads til forbedring?

Du skal derfor have lyst til at sætte dig ind i FIT, facilitere dialogen med medarbejdere i forhold til positive effekter i brugen af FIT og udføre analyser samt en skriftlig fremstilling af resultaterne.

Askovhus har derudover en ambition om at gå i dybden med og efterleve de retningslinjer, der er beskrevet i Socialstyrelsens ’Lovende Praksis’. Som følge heraf ønsker vi en skærpet bevidsthed omkring egen praksis, transparens og højnet kvalitet. Som virksomhedspraktikant vil du derfor medvirke til udarbejdelse af Askovhus’ lovende praksis i samarbejde med øvrigt personale. Du skal bistå med at facilitere den proces, der muliggør indsamling af relevant viden, internt såvel som eksternt. Den viden der indsamles, skal sikres fælles forståelse for lovende praksis, hvorefter den skriftligt skal fremstilles.

Virksomhedspraktikken vil også indebære håndtering af administrative og driftsmæssige opgaver, som flere af de akademiske medarbejdere løfter i flok.

 

VI TILBYDER DIG:

·         Indsigt i og erfaring med NGO-arbejde og tilbud til borgere med spiseforstyrrelse.

·         Grundig indsigt i den evidensbasserede dialog- og evalueringsmetode, FIT, samt Socialstyrelsens retningslinjer for Lovende Praksis

·         En tværfaglig og dynamisk arbejdsplads med solid erfaring med spiseforstyrrelser

·         Stor medindflydelse og stort ansvar

·         Løbende sparing

·         At være en del af NGO’en AskovFonden og dets netværk

 

VI SØGER DIG, DER:

·         Ser denne virksomhedspraktik som værdiskabende og meningsfuld for både dig og os.

·         Har interesse for metode- og analysearbejde i teori og praksis

·         Har interesse for, men også gerne kendskab til, FIT og Lovende Praksis

·         Har mod på at prøve kræfter med opgaver, analyser og udviklingsarbejde, hvor vejen ikke altid er givet på forhånd

·         Er god til at facilitere en proces, hvor mange medarbejdere skal høres og koordineres

·         Er indstillet på, at dine opgaver vil være på det administrative og udviklende niveau, og at du derfor ikke skal arbejde direkte med målgruppen

·         Er struktureret, reflekteret, empatisk og kan bevare overblikket