Kunne du tænke dig sommerarbejde som studentermedhjælper på projekt Levende Boplads i Qasigiannguit?

  • Det Grønlandske Hus i Aalborg
  • 17 Apr, 2018
Praktikplads

<b>Uddybning</b> <P> TIP: Indsætter du en video eller et billede, så højre klik på videoen eller billedet på den oprindelige hjemmeside, og vælg kopier linkadresse


Qasigiannguit Museum søger en studentermedhjælper til arbejde ved projekt Levende Boplads, Qasigiannguit Museum i perioden 1. juni til 31. august 2018.


Ansættelsen er en 3 måneders projektansættelse med 30 timer om ugen på flextid i forhold til projekt Levende Boplads sommeraktiviteter.


Du aflønnes efter kvalifikationer og gældende overenskomster på området.


Som projektansat studentermedhjælper er du ansat under ansvar hos museumslederen på Qasigiannguit Museum. Ansættelsen er under Kommune Qeqertalik.


Som projektansat studentermedhjælper er du sammen med en medhjælper overordnet ansvarlig for det daglige tilsyn med projekt Levende Boplads’ materiel i værkstedsbygning B-18 samt for klargøring af projektets skindbåde, tøj og husgeråd før og efter åbninger i friland.


Endvidere skal du i samarbejde med museumslederen og medhjælperen forberede og forestå den faglige formidling under projektets sommeråbninger ved levendegørelser i friland og i værksteder.
Projektets formidling er baseret på en interaktiv indlevelsespædagogik, og vi forventer du er fagligt velfunderet med en historiefaglig eller pædagogisk baggrund, behersker sprogene grønlandsk, dansk og engelsk og har interesse for at formidle kulturhistorie for gæster fra ind- og udland.


Vi håber på, at du kan bibringe projektet faglige og pædagogiske input og glæder os til at høre fra dig.
Der ydes ikke frirejse ved ansættelse. Der stilles ikke bolig til rådighed.