ASKOVHUS SØGER TO PSYKOLOGER TIL BEHANDLING OG REHABILITERING TIL BØRN, UNGE OG VOKSNE MED SPISEFORSTYRRELSE

  • Askovhus
  • Åboulevard 40, 1.
  • 22 Jun, 2018
Fuldtid Social og sundhed

<b>Uddybning</b> <P> TIP: Indsætter du en video eller et billede, så højre klik på videoen eller billedet på den oprindelige hjemmeside, og vælg kopier linkadresse

Askovhus er AskovFondens specialiserede behandlings- og rehabiliteringstilbud til borgere med spiseforstyrrelse. Askovhus er VISO-leverandør og tilbyder en lang række rehabiliterende og terapeutiske indsatser til voksne med spiseforstyrrelse, hvilke bl.a. inkluderer botilbud, beskæftigelsestilbud, færdighedstræningsgrupper og individuel terapi. Alle indsatser i Askovhus tager afsæt i dialektisk adfærdsterapi (DAT) og i Feedback Informed Treatment (FIT).

Askovhus er i gang med at udvikle en tidlig indsats med satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen, så Askovhus fremadrettet kan tilbyde børn og unge med spiseforstyrrelse terapeutiske DAT-forløb bestående af individuelle samtaler og færdighedstræningsgrupper. Forløbet vil desuden omfatte en pårørendeindsats med samtaler og måltidstræning.

Vi søger derfor to psykologer, der vil tage del i at udforme og udvikle DAT-behandlingsindsatsen til børn og unge samt varetage individuelle og gruppebehandlingsforløb med målgruppen af børn og unge samt deres forældre.

Som psykolog i Askovhus vil du få mulighed for at få udviklende, faglige udfordringer og et tæt teamsamarbejde kombineret med selvstændige opgaver og forløb. Du vil blive tilknyttet en tværfaglig medarbejdergruppe bestående af bl.a. fire psykologer, socialrådgiver, miljøterapeutiske medarbejdere og forløbskoordinatorer med uddannelsesbaggrunde som socialpædagog, diætist, sygeplejerske og fysioterapeut. Du vil deltage i tværfaglig og individuel supervision, medarbejdermøder, DAT-teammøder og andre faglige aktiviteter. DAT-referencerammen fordrer, at du har kendskab til, erfaring med eller interesse for dialektisk adfærdsterapi, herunder i miljøterapi, da det vil være en del af det daglige arbejde at understøtte anvendelsen af DAT i alle indsatser i Askovhus.

ARBEJDSOPGAVERNE BESTÅR AF:
-
Udvikling af DAT-behandlingsforløb til børn og unge med spiseforstyrrelse
-
Individuelle terapiforløb ud fra DAT
-
Færdighedstræning i gruppe ud fra DAT
-
Forældre- og familiesamtaler
-
Afholdelse af visitationssamtaler
-
Varetagelse af psykologiske undersøgelser
-
Varetagelse af krisetelefon som en del af et team på 10 personer
-
Deltagelse i medarbejdermøder, DAT-teammøder og andre faglige aktiviteter

DET ER EN FORDEL, AT DU:
-
Har erfaring med at arbejde med personer med spiseforstyrrelse samt børn og unge
-
Har kendskab til og evt. erfaring med DAT og FIT
-
Besidder nysgerrighed, selvstændighed og engagement til at tage ansvar og handle
-
Kan skabe en tillidsfuld terapeutisk alliance med målgruppen
-
Trives med åbenhed og tværfagligt samarbejde
-
Kan bevare ro og overblik, når der er travlt

VI TILBYDER:
-
En tværfaglig og dynamisk arbejdsplads med mange års erfaring med behandling og rehabilitering til personer med spiseforstyrrelse
-
Ansvar og medindflydelse
-
Supervision og kurser
-
Faglig sparring med interne og eksterne sparringspartnere
-
En kultur med engagerede kollegaer
-
At være en del af NGO’en AskovFonden

ANSÆTTELSESVILKÅR OG -PROCEDURE
Stillingen er på 37 timer og er en projektansættelse, der løber frem til 2021 med mulighed for forlængelse. 

Ansøgningsfrist er torsdag d. 26. juli 2018 og ansættelsessamtaler afholdes mandag d. 31. juli. Tiltrædelse er 1. oktober 2018 eller snarest muligt.

Ansøgning og CV sendes igennem anbefaljob.dk.

YDERLIGERE OPLYSNINGER
Yderligere oplysninger om Askovhus findes på askovhus.dk og på facebook.com/Askovhus.

Vil du vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte direktør Line K. Sidenius, tlf. 23 43 72 42, eller psykolog Simone Kirkeskov Knudsen, tlf. 29 24 01 56.

FAKTA OM ASKOVFONDEN
AskovFonden er en NGO med 70 års erfaring i at skabe sociale løsninger og inklusion for udsatte mennesker i Danmark. I AskovFondens 6 afdelinger arbejder vi for at skabe bedre vilkår for udsatte mennesker i Danmark. Vi tilbyder hjælp og støtte til mere end 2000 mennesker hvert år med en vision om, at fremelske de ressourcer og kompetencer, den enkelte har og derved skabe en platform for forandring, hvor mennesket er i centrum.

Læs mere på askovfonden.dk.