13 Dec, 2018

Forretningsudvikler - LIFA ÅRHUS

 • LIFA A/S
 • Århus, Danmark

Uddybning

People Company søger for LIFA A/S Landinspektører en erfaren forretningsudvikler. Du bliver en nøgleperson i implementeringen af LIFA’s vækststrategi for afdelingen i Århus. Du skal fortsætte den positive udvikling med at videreudvikle og udvide LIFA’s aktiviteter inden for såvel tekniske som matrikulære opgaver. Her er chancen for at blive en del af en virksomhed i vækst og være med at til at sætte din afgørende indflydelse på LIFA’s videre udvikling i Århus-området.

Til at styrke LIFA’s fortsatte vækst søger vi en forretningsudvikler til en nyoprettet stilling. Du skal være med til at sikre en fortsat udvikling og vækst af Århus-kontorets forretningsgrundlag inden for tekniske og matrikulære sager. Med reference til LIFA’s ledelse kommer dine ansvarsområder og de daglige arbejdsopgaver til at bestå i en lang række spændende opgaver.

Jobbet

 • Med afsæt i den eksisterende afdelings kundeportefølje, bliver det dit ansvar  at øge aktivitetsniveauet med nye opgaver til eksisterende, såvel som til nye kunder. Dette skal ske i forbindelse med din egen løsning af tekniske såvel som matrikulære landinspektøropgaver (afhænger af din baggrund) og ved, at du aktivt er opsøgende og relationsbyggende i forhold til at udvide forretningsgrundlaget for afdelingen.
 • Du skal selvstændigt deltage aktivt i rådgivning omkring og udførelse af f.eks. tekniske landinspektøropgaver som afsætning af nybyggeri, opmåling af anlægsopgaver mv. og matrikulære landinspektøropgaver som f.eks. ejendomsdannelse, ejendomsudvikling, ejerlejlighedsopdeling osv.
 • Herudover skal du forvente at kunne blive involveret i forskellige tværgående projekter til kunder på tværs af LIFA’s mange geografiske afdelinger og for LIFA’s mange specialistfunktioner, som f.eks. GIS·IT, Areal & Rettigheder, Plan, Forsyning og Surveyors – og du kan ligeledes tilbyde dine kunder LIFA’s mange kompetencer på landsplan.
 • For den rette person kan der blive tale om et job, hvor der åbner sig spændende karrieremuligheder med ledelsesansvar – også på kort sigt, da vi forventer at udvide bemandingen yderligere i den kommende periode.

Din baggrund og kvalifikationer

 • Du har mindst 5-8 års erfaring med arbejdsopgaverne fra lignende stilling – eller har indsigt i og erfaring med arbejdsopgaverne fra selve branchen eller brancher beslægtet hermed – det kunne være f.eks. entreprenørvirksomheder, rådgivende ingeniørfirmaer el. lign.
 • Vi forventer, at du har en uddannelse som landinspektør (gerne med beskikkelse som landinspektør og din faglige profil kan være teknisk såvel som matrikulær) eller en uddannelse som ingeniør eller lignende teknisk baggrund, evt. suppleret med relevant efteruddannelse.
 • Du er som person udadvendt, konkurrenceorienteret, har et stort drive og ser det som en udfordring at være med til at videreudvikle og bygge noget op. Et væsentligt element heri er, at du er opsøgende og relationsskabende og har en kommerciel tilgang til at se mulighederne for at lave forretninger.

LIFA tilbyder

 • Et spændende, selvstændigt og udadvendt job, hvor du får mulighed for at sætte dit præg på LIFA’s fortsatte udvikling i Århus-området – og blive en del af en virksomhed i vækst.
 • Du bliver en del af en handlekraftig, solid virksomhed med nogle sunde værdier, og du kommer til at arbejde tæt sammen med dine øvrige kollegaer over hele landet, hvor du har mulighed for at trække på specialistkompetencer – og selv byde ind med dine. Her er der plads til og mulighed for at udvikle sig fagligt inden for specialområder.
 • Der er kort sagt masser af spændende udfordringer af faglig såvel som personlig karakter og gode udviklingsmuligheder for den rette person, herunder også mulighed for medejerskab i LIFA, hvis både du og LIFA finder det interessant.
 • Ordnede forhold og lønpakke efter kvalifikationer med en god fast løn, pensionsordning med en udvidet helbredssikring mv.
 • Tiltrædelse snarest muligt efter aftale.

Interesseret? – vi glæder os til at høre fra dig. Send din ansøgning til os hurtigst muligt.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Jens Peter Sørensen, People Company på telefon 7022 1711/2146 1711 eller via mail jps@peoplecompany.dk. LIFA A/S bliver ikke orienteret om din ansøgning uden forudgående aftale.