07 Feb, 2019

Visionær, engageret og synlig leder til den integrerede institution AskovFondens Børnehus

 • AskovFonden
 • Korsgade 60, København, Danmark

Uddybning

Vi søger en pædagogisk leder, der understøtter, at alle børn får lige chancer for at mestre eget liv som aktive borgere i et demokratisk samfund 

 

AskovFondens Børnehus er en integreret selvejende institution pt med 14 vuggestuebørn, 44 børnehavebørn og 56 fritidshjemsbørn. Vi har 20 fastansatte samt en håndfuld faste vikarer. Vi modtager også børn med sociale nomineringer, hvilket gør at der hos os, er færre børn pr voksen.

Vi har til huse i hjertet af Nørrebro på Korsgade 60, samt en udflytterdel i naturskønne Kirke Hvalsø, hvor cirka halvdelen af børnehavebørnene dagligt bliver kørt op med bus.

Vil du være med til at opretholde og videreudvikle et børnehus, hvor vi lægger vægt på gode relationer og har fokus på trivsel, anerkendelse, udvikling samt faglig sparring og understøttelse til medarbejderne. Hvor dagligdagen er struktureret med plads til det spontane og hvor børnene bliver mødt med fokus på at skabe lige vilkår uden sproglige, sociale og kulturelle barrierer, med omsorg og nærvær og hvor samarbejdet med forældrene prioriteres hørt.

Vil du derudover indgå i et tæt samarbejde med AskovFondens ledelsesteam omkring udvikling af en fagligt understøttende ledelsespraksis, så er det netop dig vi søger.

 

Vi søger dig med følgende kvalifikationer:

 • Du er seminarieuddannet pædagog med indgående viden og erfaring fra det pædagogiske arbejde - gerne med ledelseserfaring og relevant efteruddannelse i ledelse og / eller pædagogik.
 • Du er nærværende og evner at lede et personale med faglig stolthed og højt engagement.
 • Du evner at stå i spidsen for den pædagogiske praksis og udvikling med fokus på kerneopgaven.
 • Du evner at tilrettelægge processer i forhold til implementering af mål og prioriteringer.
 • Du er robust og i stand til at praktisere synlig ledelse bl.a. i form af observationer og ved at give faglig og metodisk sparring til medarbejderne omkring den pædagogiske praksis.
 • Du evner at opstille klare mål og forventninger til medarbejderne samt at kunne give konstruktiv feedback.
 • Du er god til at kommunikere både internt og eksternt, herunder med forældre og andre samarbejdspartnere
 • Du evner konflikthåndtering og at tage den svære samtale.
 • Du evner implementering og udvikling af netværkets og BUF´ fælles mål, politikker og lovkrav, herunder ny styrket pædagogisk læreplan og Københavns kommunes pejlemærker.
 • Du har humor og glimt i øjet.

 

Overordnede ansvarsområder:

 • Personaleansvar (herunder MUS, opgavefordeling samt sygefraværshåndtering)
 • Sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.
 • Tydeliggøre retning, rammer og råderum for medarbejderne gennem dialog og inddragelse.
 • Implementerer Børnehusets egne mål i overensstemmelse med netværkets fælles mål og strategier.
 • Sikre den faglige udvikling hos den enkelte medarbejder, så enheden som helhed har de nødvendige faglige kompetencer til at opfylde sine mål.
 • Ansvarlig for enhedens daglige forældresamarbejde og forældreråd.
 • Ledelsesmæssige opgaver på tværs i netværket.
 • Administrere og overholde enhedens budgetbevilling.

 

Børnehuset er en del af AskovFonden, hvilket betyder at lederen af Børnehuset indgår i AskovFondens ledergruppe. Derudover har vi i AskovFonden en administration, en kommunikationsafdeling samt et videnscenter, der supporterer driften og udviklingen af alle AskovFondens 6 afdelinger, herunder også Børnehuset.

 

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

 

Ansøgningsfrist 25. februar 2019 og samtalerne forventes afholdt i uge 10.

 • Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst.
 • Der indhentes børne- og straffeattester samt reference fra tidligere arbejdssted.

Ønsker du yderligere information om stillingen, kontakt AskovFondens adm. direktør Helle Øbo på mail: hoep@askovfonden.dk

 anbefalJOB    
CVR 38940104  -  © 2019 

Betalingsmåder